PDA

View Full Version : Người Ở Lại Charlie - Duy Quang & Thanh LanDzu KaKa
06/22/2005, 05:50 PM
<center><table border="0" cellpadding="13" background="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg2.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="6" cellpadding="40" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg2.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><div align="center"><table border="20" cellpadding="0" width="450" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg2.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Người Ở Lại Charlie</b></td></tr></table>
Nhạc sĩ: Trần Thiện Thanh
Ca sĩ: Duy Quang & Thanh Lan

<center><img src="http://pic18.picturetrail.com/VOL883/3500741/7197779/96480708.jpg" alt=Post_by_DzuLangTu>

Người ở lại Charlie là trung tá Nguyễn Đình Bảo, Quân Lực VNCH. Người đã nằm xuống trên ngọn đồi Charlie, trong Mùa Hè Đỏ Lửa.

Anh! Anh! Hỡi anh ở lại Charlie
Anh! Anh! Hỡi anh giã từ vũ khí
Vâng, chính anh là ngôi sao mới
Một lần này chợt sáng trưng
Là cánh dù đan bằng tiếc thương vô cùng

Này anh! Anh! Hỡi anh ở lại Charlie
Anh! Vâng, chính anh là loài chim quý
Ôi, cánh chim trùng khơi vạn lý
Một lần dậy cánh bay
Người để cho người nước mắt trên tay

ĐK:
Ngày anh đi, anh đi
Anh đi từ tổ ấm
Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh ?
Đợi anh về
Chỉ còn trên vầng trán đứa bé thơ,
tấm khăn sô bơ vơ
Người góa phụ cầu được sống trong mơ

Toumorong, Dakto, Krek, Snoul
Ôi Dambe, Đức Cơ, Krek, Snoul
Trưa Khe Sanh gió mùa, đêm Hạ Lào thức sâu
Anh! Cũng anh vừa ở lại một mình,
Vừa ở lại một mình
Charlie, tên vẫn chưa quen người dân thị thành.

2. Anh! Anh! Nhớ anh trời làm cơn bão
Anh! Anh! Tiếc anh chiều rừng thay áo
Ôi! Vết đau nào đưa anh đến
Ngàn đời của nhớ thương
Hỡi bức chân dung trên công viên buồn

Xin một lần thôi, một lần thôi
Vẫy tay tạ từ Charlie (2)
Xin một lần nữa, một lần nữa
Vẫy tay chào buồn anh đi (2)http://quangngai.net/shared/audio/Duy%20Quang%20&%20Thanh%20Lan%20-%20Nguoi%20O%20Lai%20Charlie.wmaDownload (http://quangngai.net/shared/audio/Duy%20Quang%20&%20Thanh%20Lan%20-%20Nguoi%20O%20Lai%20Charlie.wma) </td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>


Hình dưới: Di ảnh của cố đại tái Nguyễn Đình Bảo
http://quangngai.net/shared/hinh/NguyenDinhBao.jpg