PDA

View Full Version : Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang - Nguyễn HưngDzu KaKa
06/23/2005, 05:44 PM
<center><table border="0" cellpadding="13" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="6" cellpadding="40" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><div align="center"><table border="20" cellpadding="0" width="550" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/background/71892909.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang</b></td></tr></table>Nhạc: Phạm Duy
Thơ: Duyên Anh
Trình bày: Nguyễn Hưng
Download (http://quangngai.net/shared/audio/Nguyen%20Hung%20-%20Vet%20Thu%20Tren%20Lung%20Ngua%20Hoang.mp3)

<center><img src="http://quangngai.net/shared/hinh/nguahoang.jpg" alt=DzuLangTu@quangngai.net>

Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời
Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời
Ngựa phi như điên cuồng
Giữa cánh đồng dưới cơn giông
Vì trên lưng cong oằn
Những vết roi vẫn in hằn

Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình
Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình
Ân tình mở cửa ra với mình
Ngựa hoang bỗng thấy mơ
Để quên những vết thù

Ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục
Giòng sông mơ màng mát trong thơm ngọt
Ngựa hoang quên thù oán căm
Từ nơi tối tăm về miền tươi sáng

Ngựa hoang về tới bến sông rồi
Cởi mở lòng ra với cõi đời
Nhưng đời làm ngựa hoang chết gục
Và trên lưng nó ôi
Còn nguyên những vết thùhttp://quangngai.net/shared/audio/Nguyen%20Hung%20-%20Vet%20Thu%20Tren%20Lung%20Ngua%20Hoang.mp3</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>