PDA

View Full Version : Kẻ Ở Miền Xa - Lê QuangDzu KaKa
06/23/2005, 09:59 PM
<center><table border="0" cellpadding="13" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="6" cellpadding="40" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><div align="center"><table border="20" cellpadding="0" width="450" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Kẻ Ở Miền Xa</b></td></tr></table>
Nhạc sĩ: Trúc Phương
Ca sĩ: Quang Lê

<center><img src="http://pic18.picturetrail.com/VOL883/3500741/7197779/96394416.jpg" alt=Post_by_DzuLangTu>

Tôi ở miền xa,
Trời quen đất lạ
Nhiều đông lắm hạ,
Nối tiếp đi qua
Thiếu bóng đàn bà,

Đời không dám tới
Đành viết cho tôi,
nhạc tình sao lắm lời

Đơn vị thường khi
nằm trên đất giặc
Thèm trong hãi hùng
tiếng hát môi em
Tiếng hát ngọt mềm

Người nâng lính khổ
Viết bởi câu ca
Vì tiền hay thiết tha

Xin đối diện một lần bên tôi
Cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi
Đến với tôi, hãy đến với tôi
Đừng yêu lính bằng lời

Đêm nằm miền xa,
Trời cao đất hạ,
Chợt lên ý lạ,
nên viết văn chương,
góp tiếng hậu phương
Ngoài kia súng nổ
Đốt lửa đêm đen
Tầm đạn thay tiếng emhttp://quangngai.net/shared/audio/Quang%20Le%20-%20Ke%20O%20Mien%20Xa.wma
Download (http://quangngai.net/shared/audio/Quang%20Le%20-%20Ke%20O%20Mien%20Xa.wma)
</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>