PDA

View Full Version : TNCDLTQ001 - Lương Tùng Quang - Trái Tim Mong ManhQuangXaXu
07/05/2005, 10:43 AM
Đây là 1 trong 2 CD mới nhất của Thúy Nga, mời bà con thưởng thức.
http://s17.yousendit.com/d.aspx?id=3B73EVSAGXOC31MV1RJ912BPDK

Cái file này phải dùng WinRar để mở, nếu bạn chưa có WinRar thì có thể download ở đây: http://www.win-rar.com/download.html

Dzu KaKa
07/05/2005, 06:40 PM
Anh QuangXaXu post lên từng bài được không? Như vậy bà con có thể vừa nghe mà vừa download xuống. Thank you! :)

QuangXaXu
07/06/2005, 10:17 AM
Dzu ơi, upload từng bài mất công nhiều lắm, nhưng mình cố giắng xem sao

1. Lương Tùng Quang - Trái Tim Mong Manh
http://d12.yousendit.com/C/0WL7AQJIG9QG20MU6JGZ7L7MU5/01-%20Trai%20Tim%20Mong%20Manh%20-%20Luong%20Tung%20Quang.mp3

Download (http://d12.yousendit.com/C/0WL7AQJIG9QG20MU6JGZ7L7MU5/01-%20Trai%20Tim%20Mong%20Manh%20-%20Luong%20Tung%20Quang.mp3)

Dzu KaKa
07/06/2005, 10:42 AM
Không nghe được anh, cái link của bài hát là: http://d12.yousendit.com/C/0WL7AQJIG9QG20MU6JGZ7L7MU5/01-%20Trai%20Tim%20Mong%20Manh%20-%20Luong%20Tung%20Quang.mp3

chứ không phải như cái link anh đã cross về. Tốt hơn là anh upload lên host của QN.net luôn đi.

Anh có thể tham khảo theo link dưới để upload nhạc lên QN.net

http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=2125

QuangXaXu
07/06/2005, 10:52 AM
Thank you Dzu, mình thử server của QN.net xem sao
1. LTQ - Trái Tim Mong Manh
http://media.quangngai.net/music/01-%20Trai%20Tim%20Mong%20Manh%20-%20Luong%20Tung%20Quang.mp3

Download (http://media.quangngai.net/music/01-%20Trai%20Tim%20Mong%20Manh%20-%20Luong%20Tung%20Quang.mp3)

2. LTQ - Bọt Nước Vỡ
http://media.quangngai.net/music/02-BotNuocVo-LuongTungQuang.mp3

Download (http://media.quangngai.net/music/02-BotNuocVo-LuongTungQuang.mp3)

3. LTQ - Vì Tôi Yêu Em
http://media.quangngai.net/music/03-ViToiYeuEm-LuongTungQuang.mp3

Download (http://media.quangngai.net/music/03-ViToiYeuEm-LuongTungQuang.mp3)

4. LTQ - Dù Có Như Thế Nào
http://media.quangngai.net/music/04-DuCoNhuTheNao-LuongTungQuang.mp3

Download (http://media.quangngai.net/music/04-DuCoNhuTheNao-LuongTungQuang.mp3)

Dzu KaKa
07/06/2005, 01:56 PM
Hì, cái file trước khi anh upload lên anh hãy rename lại để cho nó không còn space nữa. Nếu không thì giữa cái space phải thêm vào %20. Bài trên anh upload, nó sẽ thành:
http://media.quangngai.net/music/01-%20Trai%20Tim%20Mong%20Manh%20-%20Luong%20Tung%20Quang.mp3

QuangXaXu
07/06/2005, 03:31 PM
Thanks for the tips, Dzu. Upload kiểu này chắc đến ngày mai mới xong quá, hehehe

5. LTQ - Dấu Yêu Ơi Xa Rồi
http://media.quangngai.net/music/05-DauYeuOiXaRoi-LuongTungQuang.mp3
Download Here (http://media.quangngai.net/music/05-DauYeuOiXaRoi-LuongTungQuang.mp3)

6. LTQ - LK Tình Hờ & Kiếp Đam Mê
http://media.quangngai.net/music/06-TinhHo&KiepDamMe-LuongTungQuang&TamDoan.mp3

Download Here (http://media.quangngai.net/music/06-TinhHo&KiepDamMe-LuongTungQuang&TamDoan.mp3)

7. LTQ - Kiếp Tình Chung

http://media.quangngai.net/music/07-KiepTinhChung-LuongTungQuang.mp3

Download Here (http://media.quangngai.net/music/07-KiepTinhChung-LuongTungQuang.mp3)

8. LTQ - Sau Một Tình Yêu
http://media.quangngai.net/music/08-SauMotTinhYeu-LuongTungQuang.mp3

Download Here (http://media.quangngai.net/music/08-SauMotTinhYeu-LuongTungQuang.mp3)

Dzu KaKa
07/06/2005, 03:40 PM
Upload từng bài nghe chơi anh à. Post một đống chỉ có download về thôi, mà anh chị em bên VN chỉ nghe thôi. :)

QuangXaXu
07/06/2005, 04:46 PM
Ủa chứ bên VN download hông được hay sao
Bốn bài cuối cùng của album này

9. LTQ - Hãy Đến Với Anh
http://media.quangngai.net/music/09-HayDenVoiAnh--LuongTungQuang.mp3

Download Here (http://media.quangngai.net/music/09-HayDenVoiAnh--LuongTungQuang.mp3)

10. LTQ - Tình Yêu Lung Linh
http://media.quangngai.net/music/10-TinhYeuLungLinh-LuongTungQuang.mp3

Download Here (http://media.quangngai.net/music/10-TinhYeuLungLinh-LuongTungQuang.mp3)

11. LTQ - Vẫn Mãi Chia Xa
http://media.quangngai.net/music/11-VanMaiChiaXa-LuongTungQuang.mp3

Download Here (http://media.quangngai.net/music/11-VanMaiChiaXa-LuongTungQuang.mp3)

12. LTQ - Nước Mắt
http://media.quangngai.net/music/12-NuocMat-LuongTungQuang.mp3

Download Here (http://media.quangngai.net/music/12-NuocMat-LuongTungQuang.mp3)
Xong rùi đó bà con ơi!!!