PDA

View Full Version : Đôi mắt người Sơn Tây - Gia HuyDzu KaKa
07/06/2005, 04:17 PM
<center><table border="0" cellpadding="13" background="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg2.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="6" cellpadding="40" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg2.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><div align="center"><table border="20" cellpadding="0" width="500" cellspacing="0" background="http://quangngai.net/shared/hinh/morethanbg2.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Đôi Mắt Người Sơn Tây
(Còn Có Bao Giờ Em Nhớ Ta)</b></td></tr></table>Nhạc sĩ: Anh Bằng
Thơ: Quang Dũng
Ca sĩ: Gia Huy

<center><img src="http://pic18.picturetrail.com/VOL883/3500741/7197779/96992949.jpg" alt=copyright.DzuLangTu@quangngai.net>

Em ở Thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì

Mẹ tôi em có gặp đâu không?
Bao xác già nua ngập cánh đồng
Tôi nhớ về thằng con nhỏ bé
Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông?

Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều lưu lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây
Tôi nặng lòng gió sương
Gian khổ ngập chiến trường

Đôi mắt người Sơn Tây
Tôi gửi niềm mến thương
Em mang giùm nhớ nghe
Ôi niềm vui rơi lệ
Ngày trở lại quê hương

Bao giờ trở lại đồng Bường Cấn
Về núi Sài Sơn xem lúa vàng
Sông Đáy chạm nguồn qua Phủ Quốc
Sáo diều khuya khoắt rót đêm trăng

Bao giờ gặp lại em lần nữa
Chắc đã thanh bình rộn lời ca
Đã phai hương mùa chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ tahttp://quangngai.net/shared/audio/Gia%20Huy%20-%20Con%20Co%20Bao%20Gio%20Em%20Nho%20Ta.wma
Download (http://quangngai.net/shared/audio/Gia%20Huy%20-%20Con%20Co%20Bao%20Gio%20Em%20Nho%20Ta.wma)
</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>