PDA

View Full Version : Philip Huy - Một Trái Tim Một Tình YêuQuangXaXu
07/12/2005, 02:28 PM
Wow, ai mà thủy chung quá dzậy ta....

http://media.quangngai.net/music/PhillipHuy_MotTraiTimMotTinhYeu.mp3

Click Here to Download (http://media.quangngai.net/music/PhillipHuy_MotTraiTimMotTinhYeu.mp3)

Dzu KaKa
10/03/2005, 10:10 AM
Bài này sao bị sao rồi anh Quang? :confused: