PDA

View Full Version : Gia Huy - 18 Yêu KiềuQuangXaXu
07/12/2005, 02:32 PM
Hãy nghĩ lại lúc lên 18 mấy "bả" ỏng ẽo thế nào....

http://media.quangngai.net/music/GiaHuy-18YeuKieu.mp3

Click Here to Download (http://media.quangngai.net/music/GiaHuy-18YeuKieu.mp3)