PDA

View Full Version : Xin Đời Một Nụ Cười - Khánh Ly & Thế Sơn & Trần Thái HòaDzu KaKa
07/30/2005, 02:57 PM
<center><table border="0" cellpadding="13" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" cellspacing="0"><tr><td><div align="center"><table border="6" cellpadding="40" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><div align="center"><table border="20" cellpadding="0" width="450" cellspacing="0" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/71199929.jpg" borderColorDark="White" borderColorLight="White"><tr><td><center><table style='Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)'><tr><td><center><font face="times new roman" size=6 color="white"><b>Xin Đời Một Nụ Cười</b></td></tr></table>
Nhạc sĩ: Nam Lộc
Ca sĩ: Khánh Ly & Thế Sơn & Trần Thái Hòa

<center><img src="http://quangngai.net/shared/hinh/TuDo.jpg" alt=copyright.DzuLangTu@quangngai.net>

Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối
Ôi Sài Gòn, chờ đợi thở hơi cuối cùng
Tôi bước đi Tân Sơn Nhất lửa khói ngập trời
Khu thương xá cửa khép cuộc đời
Những con tàu ngơ ngác ra khơi

Tôi bước đi qua đường rừng chông gai tăm tối
Như cuộc đời ở lại từ khi mất người
Tôi bước đi như con rết lê lết cuộc đời
Như thân bướm đôi cánh rã rời
Lấy u sầu che giấu tả tơi

Tự do ơi tự do!
Tôi trả bằng nước mắt
Tự do ơi tự do!
Anh trao bằng máu xương
Tự do ơi tự do!
Em đổi bằng thân xác
Vì hai chữ Tự Do
Ta mang đời lưu vong

Tôi nếp thân bên mạn thuyền mong manh sương gió
Như một người tìm đường về nơi đáy mộ
Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ
Vì tôi muốn lại kiếp con người
Muốn cuộc đời còn có những nụ cười.http://quangngai.net/shared/audio/Khanh%20Ly%20&%20Tran%20Thai%20Hoa%20&%20The%20Son%20-%20Xin%20Doi%20Mot%20Nu%20Cuoi.wma
Download (http://quangngai.net/shared/audio/Khanh%20Ly%20&%20Tran%20Thai%20Hoa%20&%20The%20Son%20-%20Xin%20Doi%20Mot%20Nu%20Cuoi.wma)
</td></tr></table></center></td></tr></table></center></td></tr></table></center>