PDA

View Full Version : Trái Tim Đàn Bà - Nguyễn HưngDzu KaKa
08/01/2005, 01:10 PM
<div align="center">
<table border="2" cellpadding="10" cellspacing="10" background="http://piecesofmyheart.org/medievallove-bg4.jpg" bordercolorlight="#EEF9DB" bordercolordark="#EEF9DB"><tr><td><center><table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" background="http://piecesofmyheart.org/medievallove-strip.jpg" bordercolorlight="#EEF9DB" bordercolordark="#EEF9DB"><tr><td><center><table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" background="http://piecesofmyheart.org/medievallove-strip.jpg" bordercolorlight="#EEF9DB" bordercolordark="#EEF9DB"><tr><td><center><table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" background="http://piecesofmyheart.org/medievallove-bg.jpg" bordercolorlight="#EEF9DB" bordercolordark="#EEF9DB" width=480><tr><td width="100%"><center><img src="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/69380619.jpg" width=450 heigh=400>

<font size=5 color="#FFD26A"<center><b>Trái Tim Đàn Bà</b></font>
<font size=2 color="#FFD26A" face="Rage italic bold"><i>
Nhạc sĩ: Đài Phương Trang
Ca sĩ: Nguyễn Hưng</i>

<img border="0" src="http://piecesofmyheart.org/medievallove-bar2.jpg" width="305" height="35">

Trái tim đàn bà, hồng thắm như hoa
Đắm say lòng người, nồng cháy thiết tha
Trái tim đàn bà, nhạy cảm sâu xa
Ngất ngây tuyệt vời, ngày đêm thiêu đốt ta

Trái tim đàn bà, đầy nét kiêu sa
Mấy ai nhìn được, ngầm chữ phong ba
Trái tim đàn bà, gần vẫn như xa
Trắng đen nghìn đời, ôi làm sao nói ra

ĐK:

Trái tim đàn bà - Trái tim đàn bà
Làm đổ nát tan hoang
Biết bao lầu đài - Biết bao lầu đài
Cùng thành quách cao sang

Trái tim đàn bà - Trái tim đàn bà
Làm điên đảo say mê
Biết bao cuộc đời, biết bao cuộc đời
Đàn ông nếm ê chề

</font><img border="0" src="http://piecesofmyheart.org/medievallove-bar2.jpg" width="305" height="35">http://quangngai.net/shared/audio/Nguyen%20Hung%20-%20Trai%20Tim%20Dan%20Ba.wma
Download (http://quangngai.net/shared/audio/Nguyen%20Hung%20-%20Trai%20Tim%20Dan%20Ba.wma)
</center></center></center></table></tr></td></center></table></tr></td></table></tr></td></table></div></center>