PDA

View Full Version : Khánh Ly - Mẹ ơi Khi Con Vừa Trở VềQuangXaXu
08/09/2005, 03:03 PM
http://media.quangngai.net/music/KhanhLy-MeOiKhiConVuaTroVe.mp3

Download Here (http://media.quangngai.net/music/KhanhLy-MeOiKhiConVuaTroVe.mp3)

Dzu KaKa
08/09/2005, 09:07 PM
Cái này Dzu đã post rồi anh QuangXaXu. Chỗ này: http://www.forum.quangngai.net/showthread.php?t=3496

QuangXaXu
08/10/2005, 11:05 AM
Sorry nghen Dzu, hông có biết đã post rùi. Mình đã đổi lại bài khác và Dzu có thể nào sửa cái headline cho nó match với lại bài nhạc không, Thanks!

Dzu KaKa
08/10/2005, 11:06 AM
Uh huh. Dzu đã thay rồi. Anh QuangXaXu tiếp tục post những bài khác của CD này hén. :)