PDA

View Full Version : Trạng Gởbithu
08/11/2005, 10:36 PM
Xưa ông Vua bên Tàu và Bà Vua cũng bên Tàu , có cả một kho Tơ Lòng Rối. Hết phương gở.
May có ông Trạng Việt nam qua thăm hữu nghị. Ông Trạng bày ra một cách gở rối tơ lòng: Đốt Cái Nhà Kho !!
Xong ngay !
bt