PDA

View Full Version : Một Mai Em Đi - Ngọc LanDzu KaKa
08/12/2005, 11:09 PM
http://quangngai.net/shared/hinh/Ngoc%20Lan%20-%20MotMaiEmDi2.jpg
http://quangngai.net/shared/audio/Ngoc%20Lan%20-%20Mot%20Mai%20Em%20Di.wmaDownload (http://quangngai.net/shared/audio/Ngoc%20Lan%20-%20Mot%20Mai%20Em%20Di.wma)

Yellow-Rose
10/12/2005, 08:25 PM
"Nhớ về tình người, buồn như con nước đã vơi"

Thanks Dzu. Bài hát nì là một trong những bài hát mà YR rất thích . :flowers:


"Lòng đâu phụ nhau thêm nữa
khi mai không còn có nhau"