PDA

View Full Version : Tường Nguyên - Mục Kiền Liên



QuangXaXu
08/15/2005, 02:30 PM
Nhân dịp mùa Vu Lan báo hiếu, mời bà con cô bác nghe bài này. Xin chúc mọi người luôn luôn là người con hiếu hạnh đối với những bậc sinh thành.
http://media.quangngai.net/music/TuongNguyen-MucKienLien.mp3

Mục Kiền Liên (http://media.quangngai.net/music/TuongNguyen-MucKienLien.mp3)