PDA

View Full Version : Tiên kiếm Thầnbilu
08/28/2005, 09:22 AM
Có người cho tờ báo tiếng Việt ( Đẹp ). Có mục Tiên kiếm... Xin dán lại đây cho các Thần superman nào muốn tìm Tiên :D :D :D

Mã số 158:
Thùy Dương, Nữ, 45 tuổi, nàng tiên giáng trần, lỡ tay làm bể chén ngọc bị lưu đày xuống thế gian, khác người phàm tục, tính tình hiền lành, nhân hậu thủy chung và đạo đức, đời không may mắn, lắm gian lao trong đường tình ái. Rất trân quí Gia Đình, yêu kính Đấng Phu Quân, làm tròn bổn phận... Rất mong chân tình làm quen các đấng trượng phu, li.ch lãm, đàng hoàng không rượu chè, cờ bạc, hút sách...) tuổi từ 47 - 57 cao 5'7" trở lên, sống chân thật với tiên nữ cho hết quãng đời trần thế. Thư đầu xin hình và số phone.

(Đẹp Magazine - No. 726)

anmota
08/28/2005, 10:00 AM
( nhớ cái hồi ...1988, lúc có cuộc tranh cho được Đảng ta đề cử Ứng viên Đảng Dân chủ , Mục sư Jackson , luôn luôn hô to cái câu .
-- I am qulified ! I am qualified!
và mùa sau đó 1992, thì là
-- Keep Hope Alive !
Nhờ vậy mà nó nhập tâm )
Cũng mấy năm đó , thấy báo đăng tương tự , mục" kiếm Thần ", có một điều kiện:
" không có vợ ( ở) Việt nam ".
Ông bạn tôi, đọc báo ...Cầm tờ báo trên tay , không muốn rời cho ai ngó một chút. Rồi hét lớn:
-- I am qualified !
Hỏi vì sao, ông bảo ông chỉ có vợ ở bên này .

Các bạn 47 - 57 , keep hope alive !
AMT.