PDA

View Full Version : Trả ta sông...Vui chứ , RVN?
09/19/2005, 11:03 PM
Trả ta sông núi từng trang sử

Các bạn mến,

Làm sao nói lên nỗi đau của mình khi biết đảng Cộng Sản Việt Nam đã thầm lặng nhượng một phần lãnh thổ và lãnh hải cho Trung Quốc qua hai hiệp định bí mật, ký kết vào năm 1999 và năm 2000. Tôi hận buồn vì những di tích lịch sử mà tổ tiên chúng ta để lại nay đã nằm trong tay ngoại bang. Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc nay đã thuộc về Trung Quốc, điều mà tôi không bao giờ ngờ được . Tôi khóc và tôi nghẹn lời trước sự mất mát to lớn này vì tôi không biết ngày nào tôi sẽ gặp lại được những phong cảnh đẹp này trên miền đất Việt . Mất Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc vv... là mất ngàn năm lịch sử oai hùng của chúng ta . Ngày nay, đảng Cộng Sản Việt Nam đã dâng đất, nhượng biển cho ngoại bang để đem lại quyền lợi riêng của họ và được sự che chở của đàn anh Trung cộng, nhưng điều mà tôi chắc chắn nhà cầm quyền Hà Nội sẽ không bao giờ lấy được, đó là tâm hồn của người Việt Nam .

Lịch sử của đất nước Việt Nam cho chúng ta thấy sự oai hùng của tổ tiên khi đánh quân Hán để giữ vững bền bờ cõi mà chúng ta có được ngày nay, tôi muốn nói đến các vị anh hùng Lý Thường Kiệt, vua Quang Trung, hai Bà Trưng, vv... .Tôi rất mến phục sự cương quyết của tổ tiên chúng ta khi đánh bại quân xâm lăng nước ta, bao nhiêu xương máu đã bỏ qua để gìn giữ đất nước, đó là những bài học và những tấm gương mà tôi sẽ không bao giờ quên . Điều này sẽ giúp tôi rất nhiều trong đời sống của tôi và tôi hy vọng sẽ làm hết sức mình để người dân Việt Nam không còn sống dưới một chế độ độc tài độc đảng, một chế độ đã bán nước cho ngoại bang . Tôi cũng mong rằng các bạn và tôi sẽ cùng nhau nỗ lực làm việc để dành lại đất tổ cho thế hệ mai sau.

Các bạn ơi, nước Việt Nam yêu mến của chúng ta hiện nay vẫn còn sống trong sự nghèo nàn và chính quyền cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đàn áp dân chúng ta . Tôi nghĩ nếu chúng ta không làm gì, cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thầm lặng dâng đất, dâng biển cho Trung Quốc vì quyền lợi riêng của họ. Nhiều đêm, tôi cứ thầm nghĩ và tự hỏi nước Việt Nam sẽ còn nữa không trong tương lai trước sự phản bội và hèn nhát của đảng Cộng Sản Việt Nam . Hành động bán nước của nhà cầm quyền Hà Nội là một tội phản quốc, một tội nặng nhất, không thể tha thứ được, sẽ bị dân trừng phạt và những tên của họ sẽ bị hủy bỏ .

Hiện nay, đa số người dân trong nước chưa biết về chuyện này vì các lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã cố tình bịt tin tức từ khi họ thầm lặng ký Hiệp Ước với Trung cộng . Họ đã chứng tỏ cho chúng ta thấy họ lo sợ sự nổi dậy của người dân Việt Nam, trong và ngoài nước . Vì vậy, chúng ta cố gắng nổ lực phổ biến tin tức, tài liệu liên quan đến việc bán nước của lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam đến mọi người Việt Nam trong và ngoài nước . Chúng ta phủ nhận hai Hiệp Định mà lãnh đạo cộng sản Hà Nội đã bí mật ký kết với Trung cộng và chúng ta cũng không quên hỗ trợ cho những người dân đang đấu tranh tại quốc nội, như anh Lê Chí Quang, người đã cho chúng ta biết chuyện bán đất và hiện nay đang bị giam trong một nhà tù.

Là người Việt Nam, chúng ta cần phải giữ gìn đất nước cho thế hệ mai sau và hy vọng sẽ có một ngày chúng ta cùng nhau góp bàn tay xây dựng lại một đất nước Việt Nam hòa bình, tự do dân chủ và nhân bản.

Bùi Thiện Thành - Paris Pháp