PDA

View Full Version : Mưa Lệ - Khánh HàDzu KaKa
09/27/2005, 11:28 PM
<div class='postcolor'> <center><table border=2 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://quangngai.net/shared/hinh/Lonely%20at%20night.jpg');width:410px;height:385px"><tr><td><marquee scrollAmount=2 scrollDelay=520 direction=up><dl><dl><font color="Red" face="times new roman" size=2>Mưa Lệ
Tác giả: Lam Phương
Ca sĩ: Khánh Hà

Lệ mãi thương về cố hương xa vời
Lệ nhớ thương ai mờ trang giấy
Mưa tuôn trong tim suốt năm canh dài
Từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài

Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà
Lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá
Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào
Lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào

Có giấc mơ về quê cũ thấy em xa cuộc vui
Đèn hắt hiu soi dáng gầy cô nữ
Lệ khóc cho đầy nhớ thương
Lệ ướt duyên tình vấn vương
Bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thưa?

Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ
Bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ
Con tim tha hương thiết tha mong chờ
Một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ
Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà
Lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá
Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào
Lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào

Có giấc mơ về quê cũ thấy em xa cuộc vui
Đèn hắt hiu soi dáng gầy cố nữ
Lệ khóc cho đầy nhớ thương
Lệ ướt duyên tình vấn vương
Bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thưa?

Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ
Bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ
Con tim tha hương thiết tha mong chờ
Một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ


Có đến con đường đó trao dùm đôi lời
Rằng phương xa vẫn nhớ một người ...
</font></td></tr></table>http://quangngai.net/shared/audio/Khanh%20Ha%20-%20Mua%20Le.wma

Download (http://quangngai.net/shared/audio/Khanh%20Ha%20-%20Mua%20Le.wma)