PDA

View Full Version : Cõi Buồn - Duy QuangDzu KaKa
10/02/2005, 11:29 PM
Cõi Buồn
Nhạc sĩ: Anh Bằng
Ca sĩ: Duy Quang

http://quangngai.net/shared/hinh/ThoiGian.jpg

Mùa Thu nơi đây
Buồn hơn mùa thu Sài Gòn nhiều
Nhìn Thu lá bay
Không thiết tha giống Sài Gòn nhiều
Biết không em biết không em
Mùa Thu nơi đây rất buồn rất buồn.

Trời mưa nơi đây
Buồn hơn trời mưa Sài Gòn nhiều
Giọt mưa hắt hiu
Như nhắc ta nhớ Sài Gòn nhiều
Biết không em biết không em
Tuổi xanh cô đơn rất buồn rất buồn.

Hoàng hôn nơi đây
Nhạt hơn hoàng hôn Sài Gòn nhiều
Chiều ra biển khơi
Ta thấy thương tiếc Sài Gòn nhiều
Biết không em biết không em
Thời gian không gian rất buồn, rất buồn.

ĐK:
Ta muốn kéo mặt trời lặn đàng Đông, mọc đàng Tây
Ta muốn giam thời gian vào khám tù đày
Để không mất nhau, để mãi mãi không mất nhau
Không mất nhau trên đời này
Dù là chỉ một phút giây.

Màu trăng nơi đây
Đục hơn màu trăng Sài Gòn nhiều
Trời đêm lắm sao
Như khác sao sáng Sài Gòn nhiều
Biết không em biết không em
Ở đây trăng sao rất buồn, rất buồn
http://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/coibuon.asxDownload (http://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/coibuon.asx)