PDA

View Full Version : tình yêu anh và emlovesicko_0_o
10/03/2005, 05:51 AM
:laughing: HỠI BÀ CON THÂN MẾN,NHỮNG AI ĐANG YÊU VÀ SẮP CHỦNG BỊ YÊU
tình yêu là gì hởi bạn?
yêu là khổ.không yêu là lỗ, mà khổ còn hơn lỗ phải không bạn

quehuong
10/08/2005, 05:33 PM
[/B] Tui Tra loi nua ne !!!
Tinh yeu la ca canh chuồng chuồng ,khi zui no dau khi bươn no bay "