PDA

View Full Version : Còn Đâu Kiếp Lãng Du - Ngọc LanDzu KaKa
10/07/2005, 06:19 AM
Còn Đâu Kiếp Lãng Du
Nhạc Pháp
Ca sĩ: Ngọc Lan

Lướt qua thời gian ơi
Thoáng trôi ngày tháng cũ
Kỷ niệm xưa đó
Vẫn như còn mãi không phai

Đắm say tình thơ ơi
Sao cứ trôi qua mau
Để những sầu nhớ khiến
Ngày qua buồn ơi
......http://quangngai.net/shared/audio/Ngoc%20Lan%20-%20Con%20Dau%20Kiep%20Lang%20Du.wma Download (http://quangngai.net/shared/audio/Ngoc%20Lan%20-%20Con%20Dau%20Kiep%20Lang%20Du.wma)