PDA

View Full Version : Gdđt?anmota
10/27/2005, 07:11 PM
Thảo luận Luật Giao dịch điện tử

Nhiều ĐBQH chưa hiểu giao dịch điện tử là gì

Trái với không khí tranh luận sôi nổi về Luật SHTT, phiên thảo luận buổi chiều về Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) đã kết thúc trước giờ giải lao vì chờ mãi chỉ có hai đại biểu có ý kiến. Đại biểu Ngô Anh Dũng (Quảng Ninh) đứng lên nói rất thật: “Tôi đề nghị ban soạn thảo luật và Văn phòng QH nên trình diễn chi tiết, dễ hiểu một phiên GDĐT ở ngay hành lang QH ngoài giờ họp cho các đại biểu xem để hiểu một phiên GDĐT hay chữ ký điện tử nó như thế nào. Như thế mới nhấn nút thông qua luật đàng hoàng và có chất lượng. Thông qua mà không biết GDĐT là cái gì thì khó quá”. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Văn Yểu tiếp thu ngay: “Ủy ban Thường vụ QH sẽ bàn để có hình thức nào đó trình bày GDĐT với các đại biểu. Khi họp đại biểu chuyên trách về luật này, một thành viên ban soạn thảo luật đã phải dành 30 phút để trình bày GDĐT với thường vụ”.

T.Hà

anmota
10/27/2005, 07:29 PM
Kính gửi Mẹ và Quốc Hội .

http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/fnact99/1990s/ueta99.pdf

http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2001dltr0005.html
AMT