PDA

View Full Version : Hilovesicko_0_o
10/29/2005, 03:00 AM
http://www.gdty.info/4modup/files/tinhtrenmang/AnhKiet/changkhothuychung.wma

LOVE IS NEVER TO SAY SORRY ("http://www.gdty.info/4modup/files/tinhtrenmang/AnhKiet/changkhothuychung.wma) <marquee direction="left' </marquee>
[
TÌNH YÊU LÀ ĐIỀU GÌ ĐÓ RẤT MƠ HỒ NHƯNG HÃY NẰM GIỮ THẬT CHẶC BẠN NHÉ</marquee>