PDA

View Full Version : Giết Người Trong Mộng - Tuấn NgọcDzu KaKa
10/29/2005, 10:26 PM
Giết Người Trong Mộng
Nhạc sĩ: Phạm Duy
Ca sĩ: Tuấn Ngọc

Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng.

Giết người đi! Giết người đi!
Giết người trong mộng đã bội thề
Giết người đi! Giết người đi!
Giết người quên tình nghĩa phu thê

Giết người đi! Giết người đi!
Giết người trong mộng đã đi về
Giết người đi! Giết người đi!
Giết người như loài bướm đong đưa

Giết người đi! Giết người đi!
Giết người mơ! Giết tình thơ!
Giết người trong mộng mơ.

Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng.

Nhưng người ơi! Nhưng người ơi!
Sao người trong mộng vẫn hiện về?
Nhưng người ơi! Nhưng người ơi!
Sao người trong mộng vẫn say mê?

Ơi người ơi! hỡi người ơi!
Sao tình trong mộng vẫn ê chề?
Hỡi người ơi! Ơi người ơi!
Sao mình trong mộng vẫn ngu si?
Hỡi người ơi! Ơi người ơi!
Thôi đành thôi, thôi đành thôi
Giết người trong mộng mơ.

Làm sao giữ được người trong mộng
Để được tình yêu, dẫu bẽ bàng.
Giết người trong mộng?
Hay giữ người trong mộng?
Giết người trong mộng?
Hay giữ người mộng mơ?http://quangngai.net/shared/audio/Tuan%20Ngoc%20-%20Giet%20Nguoi%20Trong%20Mong.wma Download (http://quangngai.net/shared/audio/Tuan%20Ngoc%20-%20Giet%20Nguoi%20Trong%20Mong.wma)