PDA

View Full Version : Ai đây?chicken
11/04/2005, 03:22 PM
Hình ai đây? Đố đó !
(trả lời hay em thưởng cái trứng...)

Yamaha
11/04/2005, 03:26 PM
Phải phía sau cái bao súng của chú NM hông? hi hi hi :D:D:D

chicken
11/04/2005, 03:31 PM
Xí. Chít rùi! Anh Yamaha đầu óc đen tối wá nha! Em nói "hình ai" chứ đâu phải "cái gì" đây đâu! Hổng được trứng nào là đáng đời!

nước mặn
11/04/2005, 05:33 PM
Thôi, trứng thì chicken lo ấp đi. Ăn nhiều trứng sợ cô lắc cô lo lắm.
Để tui đoán thử:

Anh nầy khoảng 400 lbs hay 200 kg ---> 2 tạ.
Thôi, hông dám đoán tiếp :laughing:. Ai đó bén em chết.

HaiTa
11/05/2005, 10:28 AM
Thôi, trứng thì chicken lo ấp đi. Ăn nhiều trứng sợ cô lắc cô lo lắm.
Để tui đoán thử:

Anh nầy khoảng 400 lbs hay 200 kg ---> 2 tạ.
Thôi, hông dám đoán tiếp :laughing:. Ai đó bén em chết.
Anh Kỹ Sư NM xỏ xiên tui đó nha!
Người trong hình phải bự hơn 2 tạ anh NM à. May ra hỏi Bí Lù thử có qualified hông! hahaha! :D:D:D

Yamaha
11/05/2005, 10:43 AM
Em thấy ý kiến này hay đó nha! Chú NM cứ hỏi thẳng anh Kỹ Sư Đẹp Trai Bí Lù cho rõ sự tình! Nội nghe cái tên Bí Lù của ảnh cũng dư biết ảnh qualified, almost overqualified là khác. :laughing:

chicken
11/05/2005, 11:03 AM
Mấy chú cứ xít wa xít lại em bét chóng mẹt luôn.
Trả lời lẹ lên các chú. Ấp lâu trứng nở hết gáng chịu nha! :D:D:D

Quà em là cặp trứng chim
Ấp lâu trứng nở biết tìm nơi mô? :unsure: :unsure: :unsure:

HaiTa
11/06/2005, 01:50 PM
Ank Kỹ Sư Nước Mặn hỏi thẻng anh Kỹ Sư Đẹp Trai BL chưa dzị cà?
Còn anh Iceman Beng Động đâu mất tiêu rùi hè? Coi hình giúng ai dzị?:D
Chicken than chóng mẹt kìa. Lẹ lên mấy anh !

anmota
11/06/2005, 01:54 PM
http://www.rfa.org/service/audio_popup.html?file=http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2005/11/04/vhung110305a.mp3

amt

Yamaha
11/06/2005, 02:46 PM
Mấy chú cứ xít wa xít lại em bét chóng mẹt luôn.
Trả lời lẹ lên các chú. Ấp lâu trứng nở hết gáng chịu nha! :D:D:D

Quà em là cặp trứng chim
Ấp lâu trứng nở biết tìm nơi mô? :unsure: :unsure: :unsure:
Quà anh cũng cặp trứng CHiM
Móng tay em nhọn ghim dzô vỡ rùi!
Buồn đời CHiM dzọc trứng chơi
Mỏi tay mệt nghỉ, khoẻ thời dzọc thêm... :D:D:D

chicken
11/07/2005, 12:42 PM
Hình ai đây?:D:D:D

HaiTa
12/04/2005, 10:00 AM
Lâu quá hổng ai trả lời. Tui đoán đại nha!