PDA

View Full Version : Thiên cơ bất khả lậuxì trum
06/03/2004, 09:49 PM
Xưa kia, có một đạo sĩ biết coi bói, tự xưng có thể đoán được việc 800 năm trước và 800 năm sau. Một hôm, có ba thư sinh sắp vào kinh ứng thí đến nhờ xem cho một quẻ. Lão đạo sĩ nhắm mắt thò ra ba ngón tay, ba tú tài không hiểu, tiểu đồng đứng cạnh giải thích: "Ba lạng bạc, mỗi người một lạng!". Các cậu thư sinh nọ giao bạc xong hỏi: "Lần này chúng tôi sẽ đậu mấy người?". Đạo sĩ nhắm mắt bấm đốt tính toán hồi lâu đưa ra một ngón tay. Ba vị tú tài hỏi tiểu đồng vậy là ý gì. tiểu đồng sắp nói thì lão đạo sĩ trừng mắt: "Thiên cơ bất khả lậu!". Tiểu đồng bèn ngậm miệng. Ba chàng thư sinh hỏi tới hỏi lui nhưng đạo sĩ vẫn không chịu giải thích đành bỏ về. Đợi họ về xong, tiểu đồng hỏi thầy: "Có phải chỉ có một người trong số họ đậu không?" Lão đạo sĩ lắc đầu: "Con ngốc lắm! Nếu thầy không mở mắt kịp lúc thì coi như chén cơm này bị con hất đổ rồi!". Tiểu đồng thắc mắc: "Ban nãy thầy đưa ra một ngón tay là ý gì?". Lão đạo sĩ giảng giải: "Họ có ba người tất cả. Nếu một người đậu thì một ngón tay ngụ ý đậu một người; nếu hai người đậu thì một ngón tay có nghĩa là một người rớt; nếu ba người đều đậu thì một ngón tay có nghĩa chẳng rớt một ai; nếu ba người đều rớt thì một ngón tay nghĩa một người cũng không đậu".

IceMan
06/04/2004, 06:38 AM
Chắc là Thầy bói BL rồi

bilu
06/04/2004, 08:21 AM
Ê, nghề tay trái kiếm bạc lẻ đó IceMan. Dzậy mà mấy cô cứ đòi coi dùm không đó :D :D :D
BL

xì trum
06/04/2004, 08:30 AM
Thì ra là vậy. Ừ tui không hiểu tại sao mí cô độc thân lại ghiền ngữa tay cho mấy cha như BL coi bói? Hay là tại mấy cô thấy BL đẹp trai, chai mặt lại sweet talk cho nên muốn "trao tay" chăng? :D :D

bilu
06/04/2004, 10:59 AM
.... Hay là tại mấy cô thấy BL đẹp trai, chai mặt lại sweet talk cho nên muốn "trao tay" chăng? :D :D
Đẹp trai và sweet talk thì tui hỏng dám nhận đâu XT. 3G (đẹp giai, con nhà giàu, học giỏi) thì để đó cho XT.

Tui hỏng được mấy cái trên, nên thôi đành gồng mình "chai mặt" qua đường thui... hi hi hi :D :D