PDA

View Full Version : Tráng sĩ phát xung quananmota
11/11/2005, 07:54 PM
Bùi Văn Phú
Phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính ở California
http://www.talawas.de/

Gió đưa sông Dịch lạnh lùng ghê ...
Take Care ... !