PDA

View Full Version : Hận Đồ Bàn - Chế LinhDzu KaKa
11/19/2005, 12:36 AM
Hận Đồ Bàn
Nhạc sĩ: Xuân Tiên
Ca sĩ: Chế Linh

Rừng hoang vu,
Vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù
Ngàn gió ru
Muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù.
Vạc kêu sương!
Buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường.
Đàn đóm vương
Như bóng ai trong lúc đêm trường về.

Rừng trầm cô tịch
Đèo cao thác sâu
Đồi hoang suối reo
Hoang vắng cheo leo
Ngàn muôn tiếng âm
Tháng, năm buồn ngân...
Âm thầm hòa bài hận vong quốc ca.

Người xưa đâu?
Mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu.
Lầu các đâu?
Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu.

Đồ Bàn miền Trung đường về đây...
Máu như loang thắm chưa phai dấu
xương trắng sâu vùi khí hờn căm...khó tan.
Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai
nhấp nhô trên sóng xa xa tắp!
Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga...
Vượt khơi

Về kinh đô
Ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù ...
Triền sóng xô
Muôn lớp quân Chiêm tiến như tràn bờ ...
Tiệc liên hoan
Nhạc tấu vang trên xứ thiêng Đồ Bàn
Dạ yến ban
Cung nữ dâng lên khúc ca Về Chàm.
Một thời oanh liệt
Người dân nước Chiêm
Lừng ghi chiến công
Vang khắp non sông.
Mộng kia dẫu tan.
Cuốn theo thời gian nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non.
Người xưa đâu?
Mồ đắp cao hay đã sâu thành hào.
Lầu các đâu?
Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu

Đồ Bàn miền Trung đường về đây...
Máu như loang thắm chưa phai dấu
xương trắng sâu vùi khí hờn căm...khó tan.
Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai
nhấp nhô trên sóng xa xa tắp !
Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga...
Người xưa đâu? Người xưa đâu?
http://quangngai.net/shared/audio/Che%20Linh%20-%20Han%20Do%20Ban.wmaDownload (http://quangngai.net/shared/audio/Che%20SLinh%20-%20Han%20Do%20Ban.wma)

cô hàng nước
11/19/2005, 09:45 PM
:w00t: Đồ Bàn ở nơi mô :shuriken:.cô bác ơi ////

pepsi
11/19/2005, 10:17 PM
Ờ quãy á ,

cudo
11/20/2005, 05:19 AM
Ðức Tăng thống Thích Huyền Quang kêu gọi :

"Nay tôi kính phổ cáo đến chư Tôn thiền đức Tăng Ni, Phật tử xa gần - Quốc nội và Hải ngoại thuộc Thiền phái Tổ Sư Nguyên Thiều (1) vài sự trạng như sau :

"1- Ðể tránh những rủi ro phiền não có thể đến với Chư Tôn Ðức, năm nay, ngày húy kỵ tưởng niệm Tổ Sư Nguyện Thiều : 19 tháng 10 Ất Dậu, PL 2549, Tu viện Nguyên Thiều sẽ không tổ chức thông thường như tiền lệ mà chỉ mật niệm hương hoa và ngậm ngùi thành kính trong phạm vi Chư Tăng hệ thuộc Tu viện Nguyên Thiều mà thôi.

"2- Chư Tôn Thiền Ðức Tăng Ni, Phật tử xa gần có lòng nhớ Tổ xin vận khởi tâm hương vọng hướng về đất Ðồ Bàn Bình Ðịnh, chùa Thập Tháp Di Ðà nơi Tổ khai sơn để cùng tôi kính ngưỡng cao đức của Ngài".

....
(1) Ngài Nguyên Thiều là vị Tổ truyền phái thiền Lâm Tế đầu tiên ở miền Trung cách đây 4 thế kỷ vào thời Chúa Nguyễn Phúc Tần, năm 1675. Thoạt đầu Ngài đến phủ Quy Ninh (Bình Ðịnh ngày nay) lập chùa Thập Tháp, Di Ðà để truyền dạy đồ chúng. Sau ra Thừa thiên lập chùa Hà Trung, huyện Phú Lộc, rồi lên kinh đô Huế lập chùa Quốc Ân và dựng tháp Phổ Ðồng. Ngài phụng mệnh Chúa Nguyễn Phúc Tăng về Trung quốc thỉnh Pháp tượng, Pháp khí và các bậc Cao Tăng như các Ngài Thạch Liêm, Tử Dung, Từ Lâm... sang Huế mở đàn truyền giới đầu tiên tại chùa Linh Mụ. Sau này các ngài ở lại Huế lập ra các chùa Từ Ðàm, Thuyền Lâm, Từ Lâm, Khánh Vân, v.v... Công đức Tổ Nguyên Thiều rất lớn đối với sự hoằng dương chánh pháp tại niền Trung Việt Nam


cụ đồ sưu tầm

cô hàng nước
11/20/2005, 08:56 PM
"Nậu dung " chung qui lại là sao ,cô bác nào chỉ với , em chưa hiểu bài này lắm
hic