PDA

View Full Version : Em Hát Thương Ai (ST: Nguyễn Cường, BD: Siu Black)khachque
11/22/2005, 05:50 AM
Em Hát Thương Ai

Sáng tác: Nguyễn Cường
Biểu diễn: Siu Black

Em hát thương ai thành cơn mưa núi
Em hát thương ai tạnh cơn mưa rừng
Xao xuyến trong tôi lời con sông vang
Câu hát xa đưa rừng thu mơ màng

Em hát thương ai nắng quên chiều hè
suối quên lời thề, tôi quên đường về
Nguyên sơ câu hát GiaRai
Bâng khuâng sông nước GiaRai
Em hát thương ai nắng rung hạt vàng
cánh chim gọi đàn, xôn xao đại ngàn

http://music.quangngai.net/em_hat_thuong_ai_nguyen_cuong_siu_black.wma