PDA

View Full Version : Chúc Mừng Giáng Sinh - Hằng NgaDzu KaKa
12/14/2005, 05:55 AM
We Wish You A Merry Christmas
Nhạc: ngoại quốc
Ca sĩ: Hằng Nga

We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
And a Happy New Year.

Good tidings will bring,
To you and your king,
Good tidings for Christmas,
And a Happy New Year

We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
And a Happy New Year.

Mừng chúa đã giáng sinh
Đây đó vui thanh bình
Mừng lứa đôi hạnh phúc nhiều
Và mừng năm mới đẹp tươi
http://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/chucmunggiangsinh.asxDownload (http://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/chucmunggiangsinh.asx)