PDA

View Full Version : Đêm Noel - Khả TúDzu KaKa
12/14/2005, 06:29 AM
Đêm Noel
Nhạc: Ngoại Quốc
Ca sĩ: Khả Tú

Mừng ngày chúa sinh ra đời người người đó đây vui cười
Hòa bình đến cho muôn người cùng cất tiếng ca mừng vui
Mừng ngày giáng sinh an hòa mừng hạnh phúc cho muôn nhà
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng

Đêm noel đêm noel ta hãy cùng vui lên
Đêm noel ơi đêm ta sinh ơn trên ban hòa bình cho trần thế
Đêm noel chuông vang lên chuông giáo đường vang lên
Đêm noel đêm noel ta hãy chúc nhau an bình

Bong binh bong... Bong binh bong chuông giáo đường thánh thót
Đêm noel chuông vang như mang bao yêu thương lang trên ánh sao sáng
Bong binh bong... Bong binh bong đêm giáng trần Thiên Chúa
Xin dâng lên muôn kinh trong đêm Thiên Chúa giáng sinh ra đời http://quangngai.net/shared/audio/Diem%20Lien%20-%20Dem%20Noel.asfDownload (http://quangngai.net/shared/audio/Diem%20Lien%20-%20Dem%20Noel.asf)