PDA

View Full Version : Santa Clause is coming to town - Don HồDzu KaKa
12/14/2005, 06:49 AM
Santa Clause Is Coming To Town

You better watch out, you better not cry,
Better not pout, I'm telling you why:
Santa Claus is coming to town!

He's making a list and checking it twice,
Gonna find out who's naughty or nice.
Santa Claus is coming to town!
Santa Claus is coming to town!
Santa Claus is coming to town!

He knowns you when youre sleeping,
he knows when youre awake.
He knows when youve been bad or good,
so be good for goodness sake!

So, you better watch out, you better not cry,
Better not pout, I'm telling you why:
Santa Claus is coming to town!
Santa Claus is coming to town!
Santa Claus is coming to town!

Im lặng nghe em yêu
Kìa màn đêm đã xuống
Lại gần đây em ơi, anh nói cho em nghe
Santa Clause sẽ về với ngàn sao

Mang quà nặng trên vai
Đường dài in dấu tuyết
Người về trong đêm nay
Bên ánh sao bừng sao
Santa Clause về với muôn ngàn sao
Santa Clause về với muôn ngàn sao
Santa Clause xách theo những vì sao

Ông đến khi mình ngủ dang dở
Ông thơ thẩn khi mình đang ngủ say
Ông đi mất khi nào ta sẽ thức dậy
Trẻ nào ngoan, thật là ngoan thì sẽ có quà

Im lặng nghe em yêu
Kìa màn đêm đã xuống
Lại gần đây em ơi, anh nói cho em nghe
Giữa khung trời rớt muôn vì sao
Giữa khung trời rớt muôn vì sao
Giữa khung trời rớt muôn vì sao
Ta hãy ngồi xuống đây giữa ngàn sao
http://quangngai.net/shared/audio/Don%20Ho%20-%20Santa%20Clause%20Is%20Coming%20To%20Town.asfDow nload (http://quangngai.net/shared/audio/Don%20Ho%20-%20Santa%20Clause%20Is%20Coming%20To%20Town.asf)