PDA

View Full Version : Thánh CaHUYNH QUANG DUNG
12/22/2005, 02:33 AM
THÁNH CA


Sắp đến Noen rồi! Tôi muốn góp phần vào không khí Noen truớc mùa lể, nên ra công sưu tầm những bài Thánh Ca hay đăng lên để cho các bạn thưởng lãm trước ngày Nô_en:

VỀ NGUỒN

Muôn phương họp đoàn cùng chung câu hát vang, trăm nơi xa gần tựa suối tuôn tràn. Ngàn sông quy hướng tiến ra đại dương, Chúa đón nơi nguồn chứa chan tình thương. Dâng lời tri ân, dâng lời ngợi khen, về mọi ân thiêng Chúa trao như hành trang sống. Tâm nguyện cậy trông, hy vọng chờ mong, vào một tương lai nắng lên ban mai trời đông.


CÂU TRẢ LỜI

Bao nhiêu năm nữa hết thế gian mới biết nhìn nhận muôn dân duy nhất trong một cha? Bao nhiêu năm nữa máu vẫn rơi mới hay rằng ấy chính máu Ta đang tuôn tràn. Bao lâu mới biết lấy bánh Ta ban no dùng, đem chia cho anh em ngươi cùng ăn. Thâm sâu trong tâm hồn bạn ơi câu trả lời, thâm sâu trong Tim bạn câu trả lời.
Bao nhiêu ai đó vẫn đớn đau trong căn bệnh, trông lên không thấy ai để Tâm. Bao phen Ta vẫn vấp bước chân ngã bênh đường, khi nao có ai nâng Ta dậy? Bao nhiêu ngăn cách chắn bước Ta đến khi nào ngươi mở lối Ta cùng vô?
Bao nhiêu lâu nữa mới vén lên bức màn dầy cho ngươi trông thấy Ta đang ngự đây. Bao lâu Ta sẽ vẫn cứ phất phơ bước độc hành, khi nào ngươi gọi Ta là bạn? Khi nào nhân danh Chúa đến với nahu vui sum vầy cho Ta ngự giữa anh chị em.

Chúc các bạn vui.
HÀNH TRANG NGƯỜI TRẺ!

Lạy Chúa chúng con vể từ bốn phương trời
Lạy Chúa chúng con về từ khắp muôn nõi...
Cùng với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa ði, về nhà Chúa ði

Hành trang con mang theo ðầy ðau buồn của thế giới
Hành trang con mang theo trào căm hờn của kiếp nghèo
Về ðây xin dâng Chúa trong tin yêu, ðưa hai tay muốn chung xây thế giới mới...

Hành trang con mang theo cuộc nổi loạn của ngýời trẻ
Hành trang con mang theo niềm lo sợ của lớp già
Về ðây xin dâng cha trong tin yêu. Ðưa hai tay muốn chung xây thế giới mới...

Chúc everybody Giáng Sinh dzui dze!
Chào thân ái!
T.H

Dzu KaKa
12/22/2005, 07:51 PM
http://forum.quangngai.net/showpost.php?p=29114&postcount=4