PDA

View Full Version : Ngày xưa Đồng Khánh (Mường Mán)bilu
01/26/2006, 08:38 AM
Dán bài thơ rất học trò, dễ thương này tặng các o gái Huế và các anh NM, TC....
Người no'i bài thơ này của tác giả Mường Mán, người nói của Sơn Nữ Châu Pha. Ai biết xin dạy.

Răng mà cứ theo tui hoài rứa !
cái ông ni mới dị chưa tề
sớm trưa chiều ba buổi đi về
đưa với đón làm chi không biết

Ôi ! đôi mắt chi mà tha thiết
đừng nhìn làm ngượng bước tui đi
ông nói hoài lời hoa mỹ làm chi
tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được

Tội tui lắm cách xa cho vài bước
đừng đi gần hai đứa hoá song đôi
xa xa ra cho kẻo bạn tui cười
mai vô lớp kẻo cả trường dị nghị

Tui như ma quỷ dưới âm ty
ba mẹ biết rầy la tui chết
thôi được rồi đưa lá thư đây
mai tan trường đợi dưới gốc cây
tui sẽ đến trả lời cho ông biết

(Mường Mán?)

IceMan
01/26/2006, 08:55 AM
Tác giả là "Mường Mán".
Bài dán của anh BL hình như có vài chổ sai

Đồng Khánh ngày xưa

Răng mờ cứ theo tui hoài rứa
Cái ông ni có dị chưa tề
Sáng chiều trưa hai buổi đi về
Đưa với đón làm răng không biết

Ôi đôi mắt sao mà tha thiết
Đừng nhìn làm ngượng bước chân tui
Lá thơ tình ông gởi làm chi
Thầy mạ biết rầy la tui chết

Ông tán tỉnh làm chi không biết
Tui như ma qủy dưới âm ty
Nói hoài lời hoa mỹ làm chi
Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được

Tội tui lắm cách cho vài bước
Đừng đi gần hai bóng chung đôi
Xa xa cho kẻo bạn tui cười
Mai vào lớp cả trường dị nghị
Thôi được rồi đưa lá thơ đây
Mai tan trường đợi ở gốc cây
Tui sẽ tới trả lời cho biết .


Dưới đây là bài thơ trả lời của: Sơn Nữ Châu Pha -

"Ðồng Khánh Ngày Xưa"


Răng mà cứ theo tôi hoài rứa
Cái ông ni mới dị chưa tề
Sớm trưa chiều ba bữa đi về
Ðưa với đón làm chi không biết

Ôi đôi mắt chi mà tha thiết
Ðừng có nhìn làm loạn bước tui đi
Lá thư tình ông gửi làm chi
Cha mẹ biết rầy la tui chết

Ông tán tỉnh làm chi không biết
Tui như ma qủy dưới âm ty
Nói hoài lời hoa mỹ làm chi
Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được

Tội tui lắm cách xa cho vài bước
Ðừng đi gần hai bước song đôi
Xa xa cho kẻo bạn tui cười
Mai vô lớp cả trường dị nghị

Theo chi rứa răng mà không biết dị
Thôi được rồi đưa lá thư đây
Mai tan trường đợi ở gốc cây
Tui sẽ tới trả lời cho biết.

Cứ khoan thai rồi ra cũng kịp
Vạn mùa Xuân chờ đón chung quanh
Vạn buổi chiều anh vẫn lang thang
Vẫn theo O giờ về tan học

Từ bốn cửa Đông Tây Nam Bắc
Đến bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Theo nhau về như sáo sang sông
Như chuồn chuồn có đôi có cặp

Chim chìa vôi chuyền cành múa hát
Trên hư không ve cưới mùa Hè
O có nghe suốt dọc đường về
Sỏi đá gọi tên người yêu dấu .

Sao anh BL dạo nầy tính di dân vô Huế hả....Đừng có lấy cớ tặng cho anh NM & TC nghen

Phuc That Bich
01/26/2006, 11:46 AM
Chắc ngoài đó thiên đường XHCN, bị kiềm kẹp nhiều quá, anh BL muốn vượt vĩ tuyến 17 chăng?