PDA

View Full Version : Công Hợp



anmota
01/28/2006, 01:35 PM
http://www.ghca.org/history.html
AMT

anmota
01/28/2006, 01:54 PM
Trong những năm sau khi có Lăng Bác,thường các vị Lãnh Đạo nước ta vào lúc Giao thừa phải đến...nhận một ' Motto ' mới nơi Bác cho mỗi Nhiệm kỳ...
Hai mươi năm gần đây,thì motto ( kiểu như PassWord) đã phải hiện đại hơn, phải bảo toàn bí mật...
Ví dụ như:
Khi vào lăng phải bấm :vũ như cẫn ( dấu ngã ).Ai mà viết sai dấu ngã ra dấu hỏi , coi như cứ phải đứng xó hè ngoài).
Khi muốn ra khỏi lăng, phải bấm : Nguyễn I Vân ( i ngắn). Ai mà viết i ngắn ra Y dài , thì cứ như bị nhốt luôn ở trong lăng.
Các bạn trong quê Quảng ngãi Net ta , hay viết trúng chính tả ( phân biệt dấu ~ , dấu ?... I ngắn Y dài...nên lưu ý , kẻo gặp chuyện không may ngày cuối năm...
Năm này , motto...có thể sẽ là :
Vẫn Như Cũ , hay là Vẫn Y Nguyên...
Ráng nhớ.
AMT