PDA

View Full Version : Ta^.p Làm ThơPhượng Tím
07/05/2004, 08:33 PM
Cho PT ta^.p làm thơ chút, bà con chỉ PT làm thơ đi nha, please? :confused:

To^i xứ Quảng với tâm ho^`n thơ mo^.ng
Văn thơ nhiều vẫn co^.c lo^'c kho^ khan
Như mảnh đâ't ngàn đời luo^n lụy nạn
Hết lụt lo^.i lại bảo táp quanh năm :(

tạm thời có bí nhie^u đó tho^i

IceMan
07/06/2004, 06:44 AM
PT làm thơ hay như vậy đâu có ai dám chỉ
Đừng quá khiêm tốn thành ra khách sáo đó :D
Iceman có ghé vào Website của PT rồi....

Phượng Tím
07/06/2004, 07:55 AM
trời, thơ của PT hơi...ngang tàn :D , muon viet sao thì viet k0 van k0 dieu gì cả, nen làm sao mà hay được chứ! PT rat can người chỉ đáy!

IceMan
07/06/2004, 08:47 AM
Ở đây chỉ có anh ĐK với anh BL là văn võ song toàn thôi... mấy anh làm ơn giúp PT đi
Sau đó có Bác Anmonta kiểm duyệt lại thì chắc chắn không bao lâu PT sẽ trở thành Đại Nữ Thi Hào liền....

Phượng Tím
07/06/2004, 01:40 PM
IceMan đừng quên sis Yellow_Rose cũng là văn võ song toàn đấy, không tin thì IceMan làm bia đở đạn thử rùi biết liền hà hihi :p

Tôi vẫn tin thời gian sẽ nhuộm màu
Làm dịu đi bao nổi khổ niềm đau
Vi chính nó đã mang lại tất cả
Những gì đến lần lượt phải lìa xa