PDA

View Full Version : Nẩu Tây, Nẩu TaPDK
03/23/2006, 01:05 PM
Câu chuyện sau đây từ tờ báo tây, tui thấy sao nó giống Nẩu tui (hôm đầu tiên dẩm chân lên đất Mỹ :D), Nẩu mình quá nên mang vào đây cho bà con xem:

+++++++++++++

Hai ông cháu đang ngồi phơi ... nắng, ông hỏi cháu,

- Cháu à, cháu đã làm gì được cho cuộc đời cháu chưa ? (Have you make your mark in the world yet, Nelson ?)

Rùi tiếp luôn,

- Ông nghĩ rằng tất cả mọi người phải để lại một dấu ấn gì đó trong cuộc đời này (I think it's important for a man to make his mark in the world)

Cháu quay lại hỏi ông,

- Thế ông đã để lại "dấu ấn" gì chưa ông ? (Have you made your mark in the world, Grandpa ?)

Ông vui vẻ trả lời,

- Rồi, đã lồm rùi (I like to think so)

Rồi ông khoái chí kể tiếp,

- Có lần ông đợi 6 tiếng đồng hồ ở ngoài một trạm xăng vừa mới khánh thành để trở thành người đầu tiên xài cái restroom. (Once I waited six hours outside a brand new gas station so I could be the first to use the new restroom.)

Cháu hỏi lại,

- Chi vậy ông ? (How come ?)

Ông háy mắt cười,

- À, Ông bao giờ cũng muốn là người ... khai trương đầu tiên. (Well, I had always wanted to go where no man had ever gone before)