PDA

View Full Version : Ông Tạ Thanh Hối...qwertyuiop
03/30/2006, 09:40 PM
Trước 75 Ông Tạ Thanh Hối là nghị Viên Hội Đồng Tỉnh Quảng Ngãi, tiếng tăm lẫy lừng trong Tỉnh vì giúp đỡ đồng bào nghèo cơ cực rất nhiều , vừa rồi tại sao lại được bằng khen của Nhà Nước là có công đóng góp sự nghiệp đánh Mỹ cứu nước. Lạ thật.

qwertyuiop
03/31/2006, 08:24 AM
Trời đất , Dân Biểu Hạ Viện liên lạc với Cọng Sản mà không ai biết.
Kỳ thât.

Xin cảm ơn Chú anmota , nhưng qwerty vẫn chưa hiểu , cầu hồn ổng không chịu lên.

Phuc That Bich
03/31/2006, 08:52 AM
Xin đừng... Not here!

Yamaha
04/03/2006, 05:37 PM
Chuyện này đã ngoài 30 năm. Xin để cho nó về với dĩ vãng.
Move on Bà Con...