PDA

View Full Version : Nữ Sư tử...hí cầubithu
04/02/2006, 07:45 PM
http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-04/03/content_558329_4.htm

PDK
04/02/2006, 09:30 PM
Mấy ông Tàu nhà mình luôn làm đủ bộ :D :D :D

Đã lỡ ... hí trước thì ta ... hí sau luôn


http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-04/03/content_558329_9.htm