PDA

View Full Version : Voilà ...voilàDongSaBang
07/08/2004, 06:23 PM
Voilà ...voilà
Ngày kia có một ông phú hộ giàu có, giàu nức nở, giàu nhứt làng nhé. Mà ông chỉ có mỗi một cô con gái xinh đẹp, tài ba. Một hôm cô ta đi dạo chơi bên bờ sông rồi chẳng thấy trở về nhà nữa. Có người nói cô ta đã buồn đời mà tự vẩn. Ông phú hộ buồn và thương con quá nên treo giải thưởng một nửa gia tài cho ai thấy, biết, và có thể vớt xác con ông ta về. Thế là tin nầy được loan tryền mọi nơi. Ngày hôm đó mọi người tề tựu bên bờ sông, ai cũng chờ đợi và muốn biết ai là người biết nơi cô gái tự vẩn và có thể lấy nửa cái gia taì đồ sộ kia. Nhưng giòng sông chảy xiết và nguy hiểm qúa, xuống đó chỉ có chết và chết là cái chắc. Mọi người đang xôn xao chờ đợi thì ... Voilà ...voilà ...đùng...một ông già kia nhảy xuống sông. Mọi người reo hò "a có người biết rồi". Một hồi lâu ông ấy trèo lên , trên tay không có gì hết. Mọi người nói "ông cụ can đảm qúa, ông qủa là một người khác thường". Mọi người mừng rở hỏi "cô gái kia đâu". ông già nọ run lẩy bẩy nói "Ð...M, tao đâu có biết cô ấy chết chổ nào đâu, thằng nào xô tao xuống sông ra đây coi". Mọi người cuời rồ "tuởng ổng biết ai ngờ ổng nổ làm mất thì giờ người ta qúa". Bờ sông đó tên gì nhỉ ? Tiền Ðường. That's it ... that's it. :eek: :eek: :eek: