PDA

View Full Version : Bén trúng, Bén trậtnước mặn
05/16/2006, 12:03 PM
À ra thế, cảm ơn quan đã định nghĩa.
Bén trật: Xì Bột
Bén trúng: Xì...? :D

Golfer Not Liable for Errant Golf Ball
Tue May 16, 7:12 AM ET - AP

HONOLULU - A golfer may not be held liable for mistakenly hitting another golfer with an errant golf ball, the Hawaii Supreme Court ruled.

The court unanimously upheld a lower court ruling to dismiss Ryan Yoneda's lawsuit against Andrew Tom, whose wayward ball hit Yoneda in the left eye at Mililani Golf Course in 1999.

Chief Justice Ronald Moon wrote Yoneda assumed the risk of the injury when he played golf.

It is "common knowledge that not every shot played by a golfer goes exactly where he intends it to go," the ruling said, adding there wouldn't be much "sport" in the "sport of golf," if golf balls went exactly where the player wanted.

The April 28 ruling makes clear a golfer who intentionally hits a ball to inflict injury, or recklessly hits the ball knowing that injury is highly likely, would not be exempt from liability.

The court considered whether golfers should have to shout "fore" or other warnings to protect other players. The justices concluded, however, that doing so was golf etiquette, not a requirement recognized by law.

"With the ruling that warning is like an option, that's not too good," said Yoneda, who suffered permanent vision damage. "I know what it's like to be hit and I don't want anybody to go through what I went through."

PDK
05/16/2006, 12:21 PM
It is "common knowledge that not every shot played by a golfer goes exactly where he intends it to go,"Cái ni sao mà giống tui thế :D. Tui muốn nó vô lổ, hay ít nhất cũng ... kề miệng lổ, vậy mà nó cứ bay sang ... bụi cây bên cạnh, đôi lúc lại còn bay sang cái ... lổ bên cạnh nữa mới chết chớ :D :D :D

Anh IM bén đâu ... trúng đó nên đi đánh golf với ảnh chán lém.

Mấy anh giai có ... bồ, mà có rủ bồ đi đánh golf thì nhớ hai điều:

1. Đặt suất chót, không ai phía sau mình cả, khỏi bị ai đánh trúng đầu, trúng mét, tà tà mà đánh cho hết giờ (nhớ mang thuốc ... chống muổi).

2. Quan trọng hơn (quan trọng nhất), đừng bao giờ chứng tỏ mình là golfer cả, có giỏi cách mấy cũng đánh theo kiểu duffer. Banh bay vào bụi, đi tìm ... vui lắm. Lắm lúc đi tìm một trái mà thấy được hai trái lận.

Ha Ha Ha

:D :D :D