PDA

View Full Version : Nhà Giàu ... ít họcPDK
07/01/2006, 07:34 PM
Mấy năm trước tui mua cái máy DVD (Panasonic), khoảng vài trăm đồng, thuộc lại "tốt" lúc đó.

Khoảng thời gian gần đây, có mấy cái dĩa DVD "sao lại" thì bỏ vào nó ... mù trất :D. Nó không biết đọc, nên chẳng ... biết noái :D :D. Mười lần thì đọc được khoảng 2, 3 còn lại thì ... mù chữ. Chắc ... nhà giàu nên ... ham chơi, quên học :D

Cách đây vài bữa vào Future Shop với Best Buy thì thấy có bán mấy cái máy DVD của "Tàu" làm khoảng ... 30 đồng một cái !!! Mấy cái máy "nhà nghèo" này thì ... dĩa nào cũng đọc. Đọc tuốt luốt mọi kiểu dĩa (format). Nhà nghèo nhưng ... ham học :D :D :D

Lắm lúc cũng muốn trợ giúp cho cái gọi là "Buy America" nhưng cái này thì chịu thôi. 30 đồng thì... cái gì cũng đọc, 300 đồng thì chỉ đọc ... đồ thiệt (DRM). Biết sao bây chừ :D

:D :D :D