PDA

View Full Version : An Thuận, Thanh Thuận, và Bắc Thuậnanmota
07/10/2006, 11:18 AM
Thú thực là chừng này tuổi mới đọc thấy cái chính sách ' hồi lương' của ông Lê văn Duyệt.
"Sương trắng miền quê ngoại ..." Bồ đề, quê xưa của Ngài cũng là quê xưa của nhà ngoại tôi.
An thuận ...? Là dân Nghệ an . Thanh thuận là dân Thanh hoá . Chắc là vậy . Cò Bắc thuận thì là ...dân ở đâu vậy.
Hồi nhỏ tôi hay nghe ' Bắc nghịch " , chưa hề nghe Bắc thuận ...
Và cũng được nghe bà con quê ( xứ Quảng )mình chửi nhau:
-- Mầy là đồ Chín Xứ ! ( Tức là bắc nghịch ?).
-- Mầy là đồ " Năm dinh " !( Chắc phải là nam nghịch ?).

Đời nhà Lê ( 1428 -- 1788 ), những ông vong mạng , nghịch mệnh triều đình mà là người miền ngoài ...(là bắc nghịch) lại được gửi vào Xứ Quảng (Nam ngãi Bình +Phú) để quản chế ...
Có lẽ do đó mà về sau người Trung Trung Việt ...giỏi việc quản chế hơn bất cứ nơi nào trên thế giới.Nhưng lại được truyền huyết ...bắc nghịch hơn bất cứ nơi nào trong nước.
Thời Tây sơn mạt vận , có lẽ phải chống chọi với Năm Dinh , Chí xứ mà người quê mình còn hờn căm ...thành ra chửi rủa như thế chăng .

Khi ông Lê ...lập ' bắc thuận ' ...quả tình từng có đám 'bắc nghịch' trong quân ngũ của mình .

Không biết hiện nay , trong các gia đình dòng họ người trong Quang ngai .Net này có bao nhiêu máu ' bắc thuận ' , ' bắc nghịch ' ... Năm dinh , chín xứ ...
Mễ thuận , Mỹ thuận ... Tây thuận ...Mong sao được như thế , biết đâu lại nên .
AMT