PDA

View Full Version : Ông Phan Văn Khải chép sửanmota
07/29/2004, 03:51 PM
Thái độ ''không biết ngượng'' có chiều hướng tăng

Về lĩnh vực văn hoá, Thủ tướng thể hiện quan tâm và bức xúc: ''Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, hiện nay nền tảng văn hoá, đời sống tinh thần của Thủ đô có những mặt đã bị xuống cấp nghiêm trọng; nhiều đức tính tốt đẹp được hun đúc trong lịch sử và kháng chiến bị xói mòn, nhiều tật xấu nổi lên và lan toả trong xã hội cùng với các tệ nạn xã hội. Trong các tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều người tốt, việc tốt song sự thoái hoá của một số người có chức, có quyền trong bộ máy quyền lực và khu vực kinh tế nhà nước, đặc biệt là tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu nghiêm trọng đã nêu gương xấu, làm lây lan nhiều căn bệnh phá hoại đạo lý, kỷ cương xã hội, khiến cho lòng dân bất bình, không yên''.

''Nét thanh lịch vốn là một tính cách rất Hà Nội, nhưng đã và đang bị phai nhạt. Ngược lại, thái độ cục cằn, thô lỗ, biểu thị ý thức không trọng người, cũng không biết trọng mình, thậm chí không biết ngượng đang có chiều hướng tăng, nhất là ở lớp trẻ; thể hiện trong lời ăn tiếng nói, dáng điệu, cách ăn mặc, cử chỉ, hành động diễn ra khắp nơi từ trong nhà, ngoài đường, nơi công cộng, cả trong cơ quan, trường học... Hà Nội thanh lịch không thể làm ngơ trước các hiện tượng đó mà phải tạo dư luận xã hội phê phán mạnh mẽ, phải làm cho mọi người dân có ý thức gìn giữ và phát huy tính cách thanh lịch như một tài sản quý của Thủ đô'', Thủ tướng lo ngại.

Có ý kiến cho rằng, đó là do mặt trái của cơ chế thị trường nhưng Thủ tướng không đồng tình: ''Đúng là cơ chế thị trường tạo thêm cơ hội cho sự phát triển chủ nghĩa cá nhân, song không ít quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển vẫn xây dựng được một môi trường văn hoá, xã hội lành mạnh, đạt thành tựu lớn về phát triển con người. Ta dùng dao sắc bị đứt tay thì không thể đổ lỗi tại con dao! Hội nghị Trung ương 10 (http://www.vnn.vn/chinhtri/hoso/2004/07/174824/) đã chỉ rõ

nhưng mặt yếu kém về nền tảng văn hoá chủ yếu thuộc về trách nhiệm lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước''.

Cải cách hành chính: Dân vẫn kêu nhiều!

anmota
07/31/2004, 07:22 PM
Vì cảm thấy "bức xúc" bỡi lời than vãng của Thủ Tướng Khải , tôi cố đi tìm một tài liệu liên quan...cho mọi người xem, và ngẫm.
Đây là tài liệu.
http://www.gse.harvard.edu/~ddl/articlesCopy/ShameRevisnFinalFigs.pdf

Tổ quốc ghi công ,
anmota