PDA

View Full Version : PDK...làm thơ ...anmota
09/01/2006, 12:33 AM
PDK ơi ,
Có cái này coi bộ được .
http://www.tinhvan.com/scripts/tvis/games/tho/tho.pl

Coi tiếp phấn trả lời.
AMT

anmota
09/01/2006, 12:36 AM
http://www.tinhvan.com/scripts/tvis/games/tho/tho.pl

Gõ " tiếp " ...
AMT

anmota
09/01/2006, 12:48 AM
http://www.tinhvan.com/scripts/tvis/games/tho/tho.pl

Tuyệt diệu .
AMT

anmota
09/01/2006, 01:01 AM
http://www.tinhvan.com/scripts/tvis/games/tho/tho.pl
" Tiếp"

anmota
09/01/2006, 01:04 AM
http://www.tinhvan.com/scripts/tvis/games/tho/tho.pl( còn tiếp )

anmota
09/01/2006, 01:17 AM
http://www.tinhvan.com/scripts/tvis/games/tho/tho.pl" Tiếp "

PDK
09/01/2006, 06:12 AM
Món này coi bộ hay quá đó bác Anmota.

Khỏi phải nẹn óc vắt thơ chi cho mệt. Hi Hi


:laughing: :laughing: :laughing:

anmota
09/01/2006, 06:41 AM
Chiều nay tha thướt nghê thường
Ngày sau phẳng lặng làn hương nõn nà
Lòng người chảy suốt đôi ta
Ngọc ngà héo hắt tinh hoa khôn tìm
Nhạt phai biển nhớ con chim

PDK
09/01/2006, 07:36 AM
Cái ... logic của sư phụ này cũng ... dễ thôi bác Anmota.

- Nếu câu đầu mà "tác giả" không bỏ vào thì nó tự tìm trong cái database của nó một câu sáu chữ
- Nếu muốn máy tạo câu tiếp thì nó sẽ phân ti'ch cái chữ thứ sáu rồi lấy ra cái phần sau. Sau đó nó lục trong cái database mấy câu 8 chữ coi có cái câu nào mà chữ sáu có cái vần "match" với vần trên là nó lôi vào.
- Nếu nó phải tự mình tạo ra cái câu tiếp (6 chữ) thì nó lấy vần cuối của câu 8 rồi search cái database để tìm matching rùi đem ra

Nếu bác sữa câu thì nó search theo kiểu đổi câu của bác. Thơ này chẳng phải máy làm mà chỉ là trò ... search and match rồi interface nó ra.

Bác muốn "chơi trác" nó thì cái chữ thứ 6 trong câu 6, hoặc chữ thứ 8 trong câu 8 bác đánh ... lộn tùng phèo thì nó ... điếc đặc. Nó sẽ dùng lại câu củ hoặc tạo đại một câu mới.


:laughing: :laughing: :laughing:

anmota
09/01/2006, 08:09 AM
Cửa chiền tế độ nay chiếc gầu
Nén hương sóng lớp nên càng mau
Chiều xuân bác mẹ gieo ghé mắt
Mà đau đêm tối say Bích Câu

Niềm lo bóc yếm tìm nam mô
Lắc cắc dang bang để phất phơ
Anh hùng con tạo chờ tây trúc
Cảnh chùa lườn đá gì bốn bờ

Ai mà chật cánh khôn thung dung
ốc nhồi văng vẳng hơi túi lưng
Cũng chờ đợi mãi cũng tang mít
Xuân Hương nhấp nhỏm sao lạ lùng

=======================
...Cửa chiền tế độ nay chiếc gầu
...Niềm lo bóc yếm tìm nam mô
...Anh hùng con tạo chờ tây trúc
...
( Những tứ thơ thần phật khôn lường...)