PDA

View Full Version : --- Ở đó mà tin ...!anmota
09/29/2006, 11:21 AM
Ngãi thấng Quảng buồn buồn hỏi ;
--- Cớ sao mà buồn ...buồn vậy cha !
--- ...tại là vì , bữa nay ...là đúng y cái bữa mà hai mươi lăm năm trước đây , người ta chở cha con tao đi ra phi trường SF...để đi TX.
--- Sao còn nhớ , giỏi vậy ...
--- Tao thấy sương mù mù ... Tao thấy gió lanh lạnh ... Tao thấy nhà cửa hai bên đường họ đóng bi đóng bít ...như nhà bỏ hoang ...(Bữa nay có khác thì là tao tự chạy xe trên xa lộ một mình...) Nước Mỹ gì mà buồn hiu ...
--- Sao không ở Ca mà đi TX ...
--- Có thằng con 13 tuổi , nó qua trước ...
--- Nó ở đâu ...ở TX ...
--- Năm năm ba không , cà nhông pho rết --- hút tông , tét dấc , --- bảy bảy không tám tám .
--- là cái gì vậy ...
--- Là cái địa chỉ của thằng cậu nó . Dặn nó học thuộc lòng hồi năm ngoái trước khi vượt biên ...
--- Nó con nít , dặn như vậy ...làm sao nó nhớ...
--- Con nít ...nó giỏi nhớ . Dặn gì nhớ nấy ... Đâu phải bấy nhiêu ...
--- Còn dặn gì nữa ...
--- Dặn ...như khi bị ai họ bắt , hỏi cha hỏi mẹ, hỏi nhà mình ...thì khai cho khớp.
--- Hồi đó ông dặn sao ...
--- Cha , đi lính , chết . Mẹ , đi lấy chồng . Ngoại nuôi . Bà ngoại bịnh ...Ngoại gởi cho bà Tàu ... Bà Tàu dẫn qua nhà Cậu ... bảy bảy không tám tám.
--- Mà nó nhớ có đúng vậy không ...
--- Mầy hỏi sao ... ?
--- Cha đi lính chết ...Mẹ đi lấy chồng ...
--- Mầy hỏi ngu. Chết, thì ai ngồi trước mặt mầy đây ...
--- Thì bởi hồi giờ có nghe ông nói láo bao giờ ... Ông nói , tui hay tin ...
--- Ở đó mà tin ...!
AMT

anmota
09/29/2006, 11:51 AM
Ngãi vẫn chưa tin , bèn hỏi tiếp
--- ...vậy thì ông đi Mỹ qua sau thằng con ... Ai bảo lãnh?
--- Bà Patrice Nguyễn Văn Thơ là chính.Cậu nó là phụ ...
--- Bà này là bà nào mà ngon . Dám bảo lãnh cả nhà ông ...Toàn con nít .
--- ... ông nội tao cũng không biết nữa là. Họ đi qua đây chắc hồi '75 . Chỉ thấy trong giấy tờ ...Bả bảo lãnh ...Tao có viết thư cám ơn bả khi thấy cái ' Xì pông xo ' ...Và trước khi rời Texas , có đến chào bả lần cuối để đi Cali...
--- Ủa , nói nghe lạ ... Sao lại đi Cali ...
--- Nước Mỹ mà mầy . Tao muốn đi đâu tao đi chớ ...
--- Ông ngon ...Ông đi Cali chi vậy ...
--- ...thằng nầy ' hỏi xần lân ' ... Vô Net Quảng ngãi , coi tao post cái link ' ...làng Cuội ' ... Truyện , ông Lê Lựu Hà nội viết ...thì biết.
--- ... tui đọc mục Truyện , đâu có thấy ...truyện gì ...Lê Lựu.
--- Tao hay đi nhầm buồng , bị ngầy hoài mầy hổng thấy sao ...
--- ... ông là ' chúa ' nhầm buồng ...
--- Thì bởi ... già rồi , trông gà hóa cuốc ... Mà sao mầy hỏi ngu vậy ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=107985
--- Ngu là sao ... Ai cũng mắng tui ngu là sao ... Tức mình
--- Ở đó mà ngu ! Mầy mà ngu thì ai khôn cho ...vợ mầy ...
--- Ngu với ai cũng được , chớ với vợ em thì em khôn số một ...
--- Nói tao nghe coi ...
--- Dại gì mà nói . Có ngày ông cho con mụ biết , bể mánh ...
--- Mủ cho tao biết là mày , thằng Ngãi , mày mánh lắm ...
AMT