PDA

View Full Version : ...một chắc / một mình ênanmota
11/05/2006, 05:54 PM
http://www.voy.com/88363/

<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=c1 vAlign=top>Author:

nguyễn ngọc an (http://www.voy.com/88363/email?mid=145)
[Edit (http://www.voy.com/88363/145.html?e=1)]
</TD><TD class=c2 vAlign=top><HR noShade SIZE=2>Date Posted: Thursday, 23/12/04, 7:05pm

Author Host/IP: 210.245.118.45
<HR noShade SIZE=2></FONT><!-- google_ad_section_start -->bây buồn quá không chát thi tau chát một chắc vậy

hôm ni tau sẽ bật mí cho bây một bí mật tau giấu rất lâu rồi
một câu mật mã thú vị nhất từ trước tới giờ liên quan tới aphalbe: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ai giải được thì có thể nói là vô cùng hiểu tau:
15141225-1215225-5124-120-2089184.
tau xin hứa sẽ bao 1 chầu lẫu cho ai giải được. Hứa danh dự luôn
<!-- google_ad_section_end -->
</TD></TR></TBODY></TABLE>
=============================================

隻 chích (10n)


1 : Chiếc, cái gì chỉ có một mình đều gọi là chích. Như hình đan ảnh chích 形單影隻 chiếc bóng /đơn hình.
2 : Một tiếng dùng để đếm xem số đồ có bao nhiêu. Như nhất chích 一隻 một cái, một chiếc, lưỡng chích 兩隻 hai cái, hai chiếc, v.v.
==================
PMT:
Chích > Chiếc > thành ra Chắc ...chăng .
Thường nghe nói, và thấy viết " một chắc ..." chứ không nói riêng lẻ tiếng ' chắc ' ...mà đã đủ nghĩa ' một mình ' như cô TA nói
Tôi ở một chắc ...Mà đâu có chắc ...
AMT

anmota
11/05/2006, 06:38 PM
Nam bộ:
-- anh đến đây ...chỉ có một mình
-- anh đến đây chỉ có một mình anh ...?( hả / sao)
-- đi một mình mình ? đi một mình mày ? đi một mình anh ? Một mình yêng vậy sao ? Một mình ên , mà dám đi ... Đi một mình ên ... Có sao !
AMT

Có lẽ lối nói kỵ húy có từ Hậu Lê (1428 ),Lê Trung hưng , Chúa Nguyễn( 1527 -1570 -->....) ở Nam Hà ...
Yến > Én ... Anh > Yêng ... Chính > Chiếng ...Chính ngoạc > tháng giêng . Tứ chính > Tứ chiếng ...
Ra trái " chính " ( chính vụ ) , > trái chiếng ...

AMT