PDA

View Full Version : Chạy vòng ngòaianmota
08/29/2004, 08:48 AM
Trích Tale
"họ Tạ tôi được giao "trọng trách " chạy vòng ngoài (chẳng gì tôi cũng có ăn có học, đi đây đi đó nhiều...Bà Nội cháu bảo thế).
Trích Trần Đăng:
Tôi chuẩn bị gửi bài đi thì chị bạn bác sĩ ở Bệnh viện Quảng Ngãi gọi điện khoe: "Trên đã thay ông giám đốc mới rồi. Tình hình chắc là khá hơn". Tôi vặn: "Khá là khá thế nào? Thu nhập của cán bộ nhân viên hay là cách đối xử với bệnh nhân?". "Cả hai!".
Đã nhen trong tôi một chút hy vọng về cái bệnh viện quá nhiều phiền toái này. Trần Đăng
=======
Ông nội tôi , người họ Phạm.
Bà nội vợ tôi , người họ Tạ.
Hồi còn nhỏ lắm , nghe "máy hát dĩa ", có tuồng Sơn Hậu , hay tuồng gì đó , có câu hát cải lương... Chỉ còn nhớ như có nhân vật nào đó hát rằng :
"...mồ cha họ Tạ nhà bay..."...
Và chỉ nhớ bấy nhiêu thôi !Mỗi lần có người họ Tạ , như Ta Le?, tôi phải chuẩn bị chào kính. Vì họ đông quá. Mình không biết mình thuộc vai em , vai cháu sao đây. Nhưng thầm thầm cười trong bụng , vì nhớ mày mạy câu hát "Sơn hậu..." ngày xưa.
========
Số là ở Gò lăng ( Chiếng lộ) có cụ Thượng Tạ.Ông đậu Tiến sĩ. Làm quan triều Nguyễn. Ông có cái Huy chương Bắc Đẩu Bội Tinh do nhà nước Pháp Ban Tặng.
Thời ông Công Sứ Tây ( tên là Môn...?) đang quyền , thì có một anh Thư ký Ngân khố , người họ Tạ...chạy vòng ngòai Thành cổ , nói phách mua vui..với bạn bè:
-- Tụi bây đoan cái gì với tao đi. Tao sẽ đuổi thằng Sứ Tây ra khỏi tỉnh mình cho bây coi...!
Rễ ông Thượng Tạ , là Ông Cử Thụy.
Ông Nguyễn Thụy,làm giặc , làm cách mạng mà chưa đuổi được Tây huống là cháu nội.
Vậy mà anh thư ký ngân khố...đuổi ông Sứ Tây trong vòng Hai mươi Bốn tiếng đồng hồ.
Ai có tin nổi không?
TaLe ,Trần Đăng có tin nổi không?http://quangngai.net/forum/images/icons/icon10.gif
Không tin thì hỏi , tôi sẽ hầu chuyện đó...
anmota

Ta Le
08/30/2004, 06:40 AM
Ông nội tôi , người họ Phạm.
Bà nội vợ tôi , người họ Tạ.
Hồi còn nhỏ lắm , nghe "máy hát dĩa ", có tuồng Sơn Hậu , hay tuồng gì đó , có câu hát cải lương... Chỉ còn nhớ như có nhân vật nào đó hát rằng :
"...mồ cha họ Tạ nhà bay..."...
Và chỉ nhớ bấy nhiêu thôi !Mỗi lần có người họ Tạ , như Ta Le?, tôi phải chuẩn bị chào kính. Vì họ đông quá. Mình không biết mình thuộc vai em , vai cháu sao đây. Nhưng thầm thầm cười trong bụng , vì nhớ mày mạy câu hát "Sơn hậu..." ngày xưa.
anmota
Gia phả họ Tạ hình như có cụ nội vợ anmo, còn nhớ cách đây vài năm tôi được đặc cách về đất tổ (Thanh Hóa) dự lễ , ôm theo ống tre và sắc phong lỉnh kỉnh...
Ban liên lạc Tạ tộc đón tiếp nồng hậu, xun xoe lật gia phả ra...........hổng thấy có gì khớp , ngỏng tò te một chập nữa tiến nữa thoái.
Thình lình được trịnh trọng mời lên mâm trên, đành ngồi cho trọng khí. Hồi lâu mới hiểu ra rằng ngày trước có Cụ cả đi vào Nam (?) rồi hổng thấy liên lạc (?) đích thị các Bác là con cháu cụ Cả rồi !
Vậy ông nội anmo có khi cũng họ Tạ nốt !
Hồi đó chạy trốn (?) đổi thành Họ Phạm tránh lệnh truy nã , mà họ Phạm ở xứ Quảng thịnh lắm, gặp phân lúa tốt bời bời...

anmota
08/30/2004, 08:53 AM
"Vậy ông nội anmo có khi cũng họ Tạ nốt !"
TaLe nói như vậy đó nghen.
----------
Lâu nay, tôi khai anmo- ta , thì chả là "họ thì họ Tạ - tên là anmo ", thì còn là gi !
Từ nay trở đi, mỗi khi về nhà thờ họ Tạ ( nhà ông Tạ Ư ), họ Phạm ở Gò lăng ( nhà ông Gạch), mà dự...phần thực , đỡ áy náy.
Xin hỏi Tạ của Tale là phái thứ mấy. Ở Thị xã Quảng ngãi có Năm hay Bảy chi phái họ Tạ.
Ngày xưa, ở Gò lăng còn có Miểu Thích Lý. Bà ngọai Ông Tự đức ( Vua ), là người phái Phạm...Quảng ngãi.Là con gái ông Phạm đăng Hưng ( Nhà thờ nay ở Gò công).
Khi nào có lễ lạc ,xin mời Tale và Phạm Đương (tứcTrần Đăng) đến đó , chúng ta cùng Chạy Vòng Ngòai...Viết phóng sự.
( như những chuyện nghe , thấy ,và là nhân chứng ở Bệnh viện )
Ô kê?
ta, anmo.
Thân mến.

IceMan
08/30/2004, 09:30 AM
Chú Anmonta
Theo chổ cháu biết thì hình như nhà thờ họ Phạm không phải ở Gò Lăng mà ở "Ấp Tân Sinh" đường lên nghĩa Hành gần nhà ông Giáo Phát (Cha của nhạc sĩ Trẫn Xuân Tiên & Trần Xuân Tiến)

anmota
08/30/2004, 09:39 AM
Cám ơn về tin tức này.
Trước đây , như đã nói : "nghe chị Phạm thị Nhị... nói vậy, nhớ vậy ".
Thân mến
anmota