PDA

View Full Version : Tiến bước cùng thời đạithường thường thôi
11/18/2006, 05:58 AM
Cập nhật, Thứ sáu, 06/01/2006, 17:50 GMT+7

Tiến bước cùng thời đại

Thuận lợi và khó khăn, thời cơ và nguy cơ đan xen nhau và cùng tác động tới chiều hướng phát triển đất nước. Vấn đề là phải chủ động nắm bắt thời cơ, tích cực tham gia quá trình hợp tác, phân công lao động quốc tế, phát huy lợi thế có sẵn và tìm lợi thế so sánh để vươn lên, phát triển nhanh và vững chắc, tận dụng thế và lực đã có, tạo ra thế và lực mới.

Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ, nhưng có lẽ chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị trí của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới trong 20 năm qua đã đạt được những thành tựu rất to lớn và có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt của đất nước, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta. Cùng với thắng lợi của công cuộc đổi mới, trong những năm qua, chúng ta thực hiện được một cuộc hội nhập cả về bề rộng, chiều sâu và tầm cao với hầu hết các nước trên khắp năm châu bốn biển như hiện nay.

Rõ ràng, chặng đường vừa qua là chặng đường rất đỗi vinh quang, chúng ta đã thực hiện được bước chuyển vươn tầm đất nước. Thực tế càng chứng tỏ đường lối đổi mới và chính sách mở cửa hội nhập quốc tế là hết sức đúng đắn, cần được tiếp tục thực hiện tốt hơn. Đổi mới và mở cửa là hai nhiệm vụ chiến lược thực hiện mục tiêu chung là phát triển đất nước; là hai vấn đề có mối quan hệ mật thiết thúc đẩy lẫn nhau; là hai yếu tố tạo ra động lực cho dân tộc ta bứt lên. Đổi mới là quá trình tự gạt bỏ và tháo dỡ những cản trở, tổ chức lại xã hội, giải phóng mọi năng lực, động viên và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng để tạo ra nội lực cũng như sự thông thoáng bên trong. Mở cửa hội nhập là sự vươn xa, tiếp thu và chắt lọc cái đẹp, cái hay của nhân loại để làm đẹp cho mình, biến cái chưa thể thành cái có thể, nhân lên những sức mạnh đang có, tiếp thu những nguồn lực mới vô cùng phong phú trên cơ sở biết người, biết mình hơn.

Nhưng tầm vóc của công cuộc đổi mới và sự hội nhập càng lớn bao nhiêu thì những vấn đề mà chúng ta cần giải quyết càng khó khăn, phức tạp bấy nhiêu. Đổi mới là một quá trình tự giác rất cao, là sự sáng tạo không ngừng; chỉ cần thiếu tự giác hoặc thiếu sáng tạo là cả sự nghiệp bị ngưng đọng, bị mất đi cái mới, trở thành cằn cỗi, cũ kỹ, lạc hậu. Mở cửa và hội nhập cũng rất cần ý chí và nghị lực, vì đó thực chất là một cuộc đua tranh quyết liệt, là quá trình tác động ảnh hưởng lẫn nhau, tuỳ thuộc vào nhau và cả chuyển hóa lẫn nhau. Với nhãn quan chính trị khách quan và khoa học, nhìn nhận bối cảnh thế giới và trong nước, Đảng ta đã chỉ rõ trên chặng đường đi tới, chúng ta gặp phải không ít những khó khăn, thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp không thể xem thường. Đó là: sự tụt hậu xa hơn so với nhiều nước khác trong khu vực và thế giới về kinh tế; là những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, của những tệ nạn và tiêu cực xã hội; là tình trạng tham nhũng và tệ quan liêu vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa bị đẩy lùi; là âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Những khó khăn, thách thức nêu trên quả là to lớn. Tuy nhiên, trên hành trình đổi mới đất nước Việt Nam cũng đang đứng trước những vận hội mới, những thuận lợi cơ bản. Có một không gian mới của thế giới hiện nay, trong một chừng mực nhất định, có thể được coi là không gian hòa bình. Các mâu thuẫn cơ bản của thế giới vẫn tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn, hình thức biểu hiện và diễn biến của tình hình có nhiều phức tạp hơn nhưng cộng đồng quốc tế vẫn có những nét tương đồng. Sự gần nhau về lợi ích giữa những bộ phận khác nhau của thế giới cộng với sự nhận thức trách nhiệm của toàn thế giới trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu (bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh tật hiểm nghèo), đã trở thành yếu tố thuận lợi và tích cực cho không khí hợp tác, đối thoại. Đã vậy, thế giới ngày càng đi sâu vào quá trình quốc tế hoá và toàn cầu hoá nhiều mặt đời sống, đặc biệt là về mặt kinh tế. Chưa bao giờ sự phát triển kinh tế ở một bộ phận của thế giới lại ảnh hưởng lớn lao và trực tiếp đến như vậy đối với các bộ phận khác của thế giới. Hợp tác và phân công lao động quốc tế đã là xu thế của thời đại. Tình hình đó tạo cơ hội lớn để các nước có thể tìm kiếm những khả năng tham gia quá trình hợp tác, phân công quốc tế. Trong khi đó, khu vực châu á - Thái Bình Dương, nhất là vòng cung Đông á - Thái Bình Dương, là khu vực đang phát triển năng động và sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ cao. Quan hệ giữa Việt Nam với tất cả các nước trong và ngoài khu vực đều có bước phát triển mới, là điều kiện rất thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển của nước ta.

Cùng với những thời cơ và thuận lợi mới do tình hình quốc tế đem lại, Việt Nam còn có vốn cơ bản là đã tạo ra thế mới, lực mới và gia tốc mới. Thế mới và lực mới là tổng hoà của những thành tựu rất to lớn, rất quan trọng của cuộc đổi mới; là kết quả đầy ngoạn mục của việc mở rộng và hội nhập với tổng hợp lực ở cả bên trong và bên ngoài, tạo đà cho sự tăng tốc phát triển đất nước. Thế mới, lực mới và gia tốc mới của Việt Nam càng được củng cố vì Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng trí tuệ và được cả dân tộc tin yêu, có đường lối đúng đắn, đoàn kết nhất trí; nhân dân Việt Nam cần cù, thông minh, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh và ý chí cách mạng kiên cường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tiềm năng và lợi thế về điều kiện địa - kinh tế, tài nguyên thiên nhiên; đặc biệt là lợi thế về nguồn lao động dồi dào, có trình độ văn hóa tương đối cao. Đó là những yếu tố rất cơ bản đem lại nguồn lực quan trọng cho đất nước ta.

Nắm chắc tình hình nói trên, Đảng ta xác định mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản là: tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa, biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong vài chục năm, từ nay đến khoảng năm 2020, chúng ta ra sức phấn đấu để biến nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp.

Thực hiện được mục tiêu và nhiệm vụ to lớn đó sẽ là một bước tiến mới trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây thực sự là bước chuyển cách mạng mạnh mẽ và sâu sắc để đất nước có thể dần dần vươn lên ngang tầm của thế giới. Định hướng phát triển đất nước trên một số mặt, lĩnh vực chủ yếu là:

Thứ nhất, tìm cách thức và mô hình phát triển có hiệu quả. Đó là, cách thức phát triển vừa tuần tự, vừa nhảy vọt, đi tắt, đón đầu. Một mô hình phát triển đúng đắn và có kết quả phải là một mô hình cụ thể, tự thân, bắt nguồn từ động lực bên trong và tận dụng được các yếu tố bên ngoài.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là nhiệm vụ trọng tâm có tầm quan trọng hàng đầu trong thời gian tới. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đựơc tiếp tục đẩy mạnh sẽ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức cũng là giải pháp hữu hiệu để có thể vừa tăng tốc, vừa đi tắt đón đầu; là con đường thoát khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các nước xung quanh, giữ vững ổn định kinh tế - chính trị - xã hội, bảo đảm độc lập tự chủ, tự lực tự cường.

Thứ ba, thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần và tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng đồng bộ cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn ngày càng chứng tỏ rằng, sản xuất hàng hóa không phải là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản, không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là thành tựu phát triển chung của văn minh nhân loại, tồn tại khách quan và cần thiết cho công cuộc xây dựng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư, chăm lo các vấn đề văn hóa, xã hội. Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm của văn hóa, văn nghệ là góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng. Mọi mặt hoạt động của lĩnh vực văn hoá là nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời có sự tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong khi mở cửa quan hệ với bên ngoài, luôn thực hiện phương châm: hội nhập nhưng không hòa tan, mở cửa nhưng không đánh mất mình, kiên quyết chống văn hóa lai căng, độc hại.

Thứ năm, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển xã hội, thể hiện mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xây dựng một xã hội dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, thực sự là công bộc của nhân dân. Chúng ta chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Quyền lực của Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Thứ sáu, xây dựng đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới. ở nước ta, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đội tiền phong chiến đấu dày dạn kinh nghiệm của giai cấp công nhân đồng thời cũng là của cả dân tộc, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tập hợp trong đội ngũ của mình hàng triệu người con của dân tộc, gắn bó với nhân dân - là lực lượng duy nhất có khả năng lãnh đạo xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để đảm nhiệm được nhiệm vụ to lớn trong giai đoạn mới, Đảng ta phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình, khắc phục các khuyết điểm, các biểu hiện tiêu cực và yếu kém; thực sự là đảng trí tuệ, đảng của niềm tin, đảng là đạo đức văn minh, xứng đáng với vị trí và vai trò mà dân tộc và đất nước giao phó.

Bối cảnh đặc biệt của thế giới và trong nước vừa tạo cho công cuộc đổi mới của Việt Nam những triển vọng mới đầy hứa hẹn, vừa đặt ra những nhiệm vụ mới hết sức to lớn và nặng nề Đại hội X của Đảng sắp tới sẽ là Đại hội trực tiếp giải quyết những vấn đề đó. Thuận lợi và khó khăn, thời cơ và nguy cơ đan xen nhau và cùng tác động tới chiều hướng phát triển đất nước. Vấn đề là phải chủ động nắm bắt thời cơ, tích cực tham gia quá trình hợp tác, phân công lao động quốc tế, phát huy lợi thế có sẵn và tìm lợi thế so sánh để vươn lên, phát triển nhanh và vững chắc, tận dụng thế và lực đã có, tạo ra thế và lực mới; đồng thời luôn luôn tỉnh táo, kiên quyết đẩy lùi và khắc phục các nguy cơ, kể cả nguy cơ mới nảy sinh, bảo đảm cho sự phát triển ổn định và đúng hướng.

Xuất phát từ tình hình như thế, chúng ta có thể tin tưởng vững chắc rằng Việt Nam đang trong tư thế vươn tầm, kiên định con đường đã lựa chọn, đã có đủ sức lực và trí tuệ để tiến bước cùng thế giới, tiến cùng thời đại; nhất định thực hiện được mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh./.

TGĐ Vũ Văn Hiền

anmota
11/18/2006, 07:46 AM
Thuận lợi và khó khăn, thời cơ và nguy cơ đan xen nhau và cùng tác động tới chiều hướng phát triển đất nước. Vấn đề là phải chủ động nắm bắt thời cơ, tích cực tham gia quá trình hợp tác, phân công lao động quốc tế, phát huy lợi thế có sẵn và tìm lợi thế so sánh để vươn lên, phát triển nhanh và vững chắc, tận dụng thế và lực đã có, tạo ra thế và lực mới.
TGĐ Vũ Văn Hiền
================================================== =====
Xin cho nghỉđua một chút , em và tiếp ... mắm và rau .
Hết hơi !'AMT

anmota
11/19/2006, 06:32 AM
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1161067_apecchuan.jpg

Mẹ ạ !
Trong bài về Apec phóng viên Bill Hayton có viết rằng không biết tường thuật Apec như thế nào nên lại quay sang chú ý đến chuyện bên lề như là bộ áo quần truyền thống mà các vị lãnh đạo mặc để chụp ảnh. Điều này làm tôi nghĩ lại các kỳ Apec trước mỗi lần nhìn thấy mấy vị lãnh đạo mặc trang phục giống nhau đứng hàng ngang chụp hình không hiểu sao tôi không nhịn được cười. Giống như các con trẻ trong viện mồ côi vậy! Năm nay nhà tạo mẫu Minh Hạnh đã có trang phục đẹp lắm dành cho các ông to bà lớn. Trang phục trang trọng nền nả quá! Không phù hợp với tình hình xã hội của VN hiện nay. Lẽ ra Minh Hạnh phải làm sao mà khi mặc áo dài khăn đóng vào các nhà lãnh đạo trông luộm thuộm nhếch nhác giống mấy ông "lý toét, xã xệ" ở các làng quê ngày xưa ấy thì mới xứng với cái xã hội VN trì trệ rối ren trong mọi lãnh vực của ngày hôm nay.
Thay vì cố tạo ra một phong thái của "ngôi sao đang lên" thích trang điểm chưng diện để có sự quyến rũ thu hút, phô trương kiểu cách, sửa miệng sửa giọng lắm khi không tự nhiên đến lố bich thì hãy tạo nên sức hấp dẫn nhờ những đức tính bên trong. Đó là hãy tỏ ra là có thiện chí chân thành trong việc chuyển đổi cơ chế. Đây mới chính là cái"duyên ngầm" mà VN cần phải có.
Thay vì giam hãm kiến thức người dân trong một cái giếng nhỏ thì hãy để mọi người được tự do tư tưởng ngôn luận thoát khỏi mọi ràng buộc vươn lên hít thở không khí thoáng đãng nhìn thấy toàn cảnh để có tầm nhìn rõ hơn xa hơn. Ở một thể chế mà tài chính không công khai minh bạch, kinh tế tiền mặt vẫn là chính, giới kinh doanh và các quan chức toa rập với nhau thì đây là môi trường tốt cho vi rút tham nhũng hoành hành, những dòng tiền bẩn luồn lách hoà vào dòng chảy chung trong hệ thống tuần hoàn tài chính. Cái mà dân Việt cần là một thể chế có sự thăng bằng về quyền lực chứ không phải là những lời nói đạo đức của lãnh đạo, hành động nghĩa hiệp của vài nhà tư bản. Làm gì có đạo đức trong cái xã hội này? B.Franklin đã từng nói:"Ai giàu có? đó là người được mãn nguyện. Ai là người như thế? Không ai hết.". Lòng tham con người là vô tận...
Không có tam quyền phân lập, đối lập, nội lực tiềm lực của người VN sẽ không bao giờ phát triển đúng mức đúng tầm để đưa đất nước ! bắt kịp với thế giới phát triển nhanh đến chóng mặt.Thật ra đáng lẽ chúng ta đã đi xa lắm rồi chứ đâu phải còn lẹt đẹt như ngày hôm nay. Từ đầu thập niên 50 người vn đã ra ngoài triễn lãm hàng hoá rồi kia mà? Chút nữa tôi sẽ gởi cho các bạn một bức hình chụp gian hàng VN tại hội chợ quốc tế Mi Lăng năm 51. Mong rằng Bill Hayton và Nguyễn Hoàng hãy có những bức hình ấn tượng về VN trong kỳ Apec này, biết đâu sẽ chẳng trở thành những tấm bưu phẩm bán cho khách du lịch nhân dịp năm 2007 sắp tới? Tiền không đó nha!
Diễn đàn BBC- Vietnam