PDA

View Full Version : Khăn thương nhớ ảianmota
11/22/2006, 07:00 PM
Đây là bài ca dao, tôi thấy có trên Net .
Bài A
Khăn thương nhớ ải
Khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ải
Khăn vắt lên vai
Khăn thương nhớ ải
Khăn chùi nước mắt
Đèn thương nhớ ải
Mà đèn không tắt
Mắt thương nhớ ải
Mắt ngủ không yện
============================
Nó khác với cũng bài ca dao ấy , mà tôi có nhớ .
Bài B
Khăn thương nhớ ai
Khăn vắt trên vai

Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất

Khăn thương nhớ ai
...
mả đèn không tắt
mắt không ngủ yên .
---------------------------------
Ta nên chọn bài nào ? A ? hay B ?
Vì sao ?
AMT

Tùy Anh
11/27/2006, 09:56 AM
Đây là bài ca dao, tôi thấy có trên Net .
Bài A
Khăn thương nhớ ải
Khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ải
Khăn vắt lên vai
Khăn thương nhớ ải
Khăn chùi nước mắt
Đèn thương nhớ ải
Mà đèn không tắt
Mắt thương nhớ ải
Mắt ngủ không yện
============================
Nó khác với cũng bài ca dao ấy , mà tôi có nhớ .
Bài B
Khăn thương nhớ ai
Khăn vắt trên vai

Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất

Khăn thương nhớ ai
...
mả đèn không tắt
mắt không ngủ yên .
---------------------------------
Ta nên chọn bài nào ? A ? hay B ?
Vì sao ?
AMT

Thưa thầy AMT theo thiển ý của con (cách xưng hô trước 1965) ... theo thiển ý của em ( cách xưng hô sau 1975 ) thì chọn bài B ... tài vì :

Để bày tỏ lòng thương nhớ, mượn cái khăn ... khăn thương nhớ ai ... mà đèn không tắt ....( mà ) mắt không ngủ yên ... nói về logic và cả văn phạm thì chỉnh chu hơn ....

Chứ đang mượn khăn để chùi nước mắt mà lôi cây đèn vô ... khăn thương nhớ ai ... khăn chùi nước mắt .... đèn thương nhớ ai ... mà đèn sáng quắc .... :D :D mọi chuyện rõ ràng quá ... hết úp mở, hết loãng moạn ...

Thưa Thầy con hết ý ... có cho điểm dưới trung bình chịu khó tới tận bàn chót đưa cho con đừng chuyền bài của con qua tay bạn ngồi bàn đầu ... con tự ái, lấy mắt mèo trét lên ghế Thầy ...tới lúc đó đừng chửi con là đồ thứ ba .... :whistling :whistling ... ( nhất quỷ ... nhì ma ... )

Tùy ... Thầy ....