PDA

View Full Version : Buồn như thơ Tạ Kýanmota
11/23/2006, 05:25 PM
Buồn như
Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu cho say
Buồn như ly rượu đầy
Không còn một người bạn.
Buồn như đêm khuya vắng
Qua cửa sổ trông trăng
Buồn như em nói rằng:
Nhớ anh từng đêm trắng
Buồn như yêu không được
Dù người yêu có thừa
Buồn như mối tình xưa
Chỉ còn dòng lưu bút.
Buồn như buồn như thế,
Buồn như một kiếp người.
Ðây cõi lòng quạnh quẽ
Buồn như đóa hoa rơi.

bithu
11/27/2006, 06:32 PM
Buồn như buồn như thế,
============================
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/11/3B9F0C55/01.jpg

Buồn như Nguyễn Thiện Nhơn
Buồn nỗi buồn Giáo Dục