PDA

View Full Version : Tiếu lâm lãng xẹc !anmota
12/21/2006, 08:14 AM
Những năm gần đây có cái .Net .Net
Thường thì tôi khoái đi tìm đọc những Good Joke Đông Tây Kim Cổ .
Chi vậy thê !
Hồi nhỏ anh em nhà tôi bị mẹ dặn :
-- Tiếu Lâm ...tổn lắm !
-- Tổn ...?
-- Đừng nói đến 'chỗ nghiệt' của người ta . Mẹ dặn.
Lớn lên , nghe một ông thầy dạy:
-- " Le Rire " ...là cái mà người ta sợ nhất .
-- Bị Chê , ít sợ hơn bị Cười ... đó chăng ?
Thầy dạy , mẹ dặn ...thì nghe .Ghi lòng .
Nhưng,( tuy nhiên )...cái chứng tật ưng nghe , ưng đọc chuyện tếu vẫn khó lòng mà bỏ đi .
Tếu , có lẽ là Humour đó chăng ?
Còn Tiếu lâm , là ...Bad Jokes , hoặc may lắm có khi mới có Good Jokes.

Good Jokes , cũng giống như ...mắm nước Phú Quốc (hồi chưa bị chế biến kiểu công nghiệp , quốc doanh , bình dân hóa ).
Bad Jokes ? Chắc cũng như ...
http://www.aarons-jokes.com/bad_taste_jokes/?sort_frm=3

AMT